Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu

GeoŚląsk :: Minerały i skały

W module tym znajdziesz definicje, mapy oraz zdjęcia i opis minerałów i skał występujących w województwie śląskim. Minerał - pierwiastek, związek lub jednorodna mieszanina pierwiastków lub związków chemicznych o stałym stanie skupienia, utworzona w wyniku procesów geologicznych lub kosmologicznych. Inaczej: jednorodne ciało stałe, utworzone w procesach geologicznych lub kosmologicznych. Niektórzy ograniczają pojęcie minerału do fazy krystalicznej. Skała - zespół różnych minerałów lub wielu osobników jednego minerału powstały w wyniku procesu naturalnego (bez bezpośredniej ingerencji człowieka) - geologicznego lub kosmologicznego. Czytaj także » Minerały i skały Ziemi (broszura Komitetu Planeta Ziemi PAN).

 

STRONY MODUŁU

► Definicje i literatura
Mapa występowania minerałów
► Galeria minerałów
► Galeria skał

Rzeźba terenu
Budowa geologiczna
Minerały i skały
Kopaliny
Kamienie w budownictwie ...
Geostanowiska

POLSKIE TOWARZYSTWO MINERALOGICZNE ♦ POLSKIE TOWARZYSTWO METEORYTOWE
Redaktorzy modułu: Eligiusz SZEŁĘG i Roman WŁODYKA / Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA