Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu

Ścieżki dydaktyczne :: Definicje i literatura

Zestawił: Ryszard CHYBIORZ / 08.2009

Ścieżka dydaktyczna – szlak pieszy, wytyczony w taki sposób, aby na jego trasie znalazło się jak najwięcej interesujących obiektów przyrodniczych, czasem też zabytków architektury czy techniki. Źródło definicji i więcej informacji: WIKIPEDIA, wolna encyklopedia >> Ścieżka dydaktyczna

Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne służą popularyzacji idei ochrony przyrody, krajobrazu, historii oraz czynnemu wypoczynkowi. Działalność dydaktyczna, edukacyjna, oświatowa w zakresie popularyzacji tych wartości prowadzi do wykształcenia wśród całego społeczeństwa prawidłowych postaw proekologicznych.

Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi. Źródło definicji i więcej informacji: WIKIPEDIA, wolna encyklopedia >> Ścieżka dydaktyczna; PTTK >> Szlaki turystyczne w Polsce;

Strony modułu:
Definicje i literatura
Interaktywna mapa


  • Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Katowice 2008.
  • Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą.  Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Katowice 2008.
  • Park Krajobrazowy Orlich Gniazd, Stawki, Załęczański. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Katowice 2008.
  • Park Krajobrazowy Żywiecki, Beskidu Śląskiego, Beskidu Małego. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Katowice 2008.
  • WOLNY I., 2002: Rola ścieżki dydaktycznej. Edukacja ekologiczna uczniów klas I-III. Biuletyn Eko-edukacyjny nr 3. Dodatek do Przyrody Polskiej.
     
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA