Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu

GeoŚląsk :: Fizycznogeograficzne prowincje

Zestawił: Ryszard CHYBIORZ

Fizycznogeograficzne prowincje województwa śląskiego wg Kondrackiego (2002)

Obszar województwa śląskiego według podziału fizycznogeograficznego Polski J. Kondrackiego (2002) znajduje się w obrębie 3 prowincji:

31 Niż Środkowoeuropejski,
34 Wyżyny Polskie,
51 Karpaty i Podkarpacie.

Kolejnymi coraz mniejszymi jednostkami w tym podziale są:

podprowincje (5),
makroregiony (10),
mezoregiony (30). 

Patrz także: Regiony fizycznogeograficzne - tabela.

Zasięgi i nazwy jednostek fizycznogeograficznych nie zawsze pokrywają się z jednostkami  geomorfologicznymi. Np. centralna część Wyżyny Katowickiej jest nazywana przez geomorfologów Płaskowyżem Bytomsko-Katowickim, a jej zachodnia część Wysoczyznami Przywyżynnymi. Z kolei Płaskowyż Rybnicki, który w podziale regionalnym należy do Wyżyny Śląskiej, w podziale geomorfologicznym zaliczany jest do Kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej.Uwagi do ryciny!


  • CZEPPE Z., 1972: Regiony fizycznogeograficzne Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. [w:] Z. Czeppe (red.), Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i zagadnienia jego ochrony. Stud. Ośr. Dok. Fizj. t. 1, PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków.
  • DULIAS R., HIBSZER A., 2004: Województwo śląskie: przyroda, gospodarka, dziedzictwo kulturowe. Wydawnictwo Kubajak.
  • KONDRACKI J., 2002: Geografia regionalna Polski. PWN Warszawa.
  • Regiony fizycznogeograficzne www.przyroda.katowice.pl
  • Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski pl.wikipedia.org
Data dodania:  lipiec 2009 | Data aktualizacji: 06 lipca 2013
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA