Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu

GeoŚląsk :: Mapa geologiczna bez utworów kenozoiku

Zestawił: Ryszard CHYBIORZ
 
   
Na powierzchni podkenozoicznej (bez utworów kenozoiku: paleogenu, neogenu i czwartorzędu) województwa śląskiego wg Dadleza i in. (2002) występują skały prekambru, paleozoiczne (kambr dolnego, dewonu, karbonu i permu) oraz mezozoiczne (triasu, jury i kredy). Więcej informacji o skałach występujących w województwie śląskim znajdziesz w modułach: Minerały i skały, Kopaliny i Geostanowiska.
 
   

Uwaga do mapy! Linie szare w granicach województwa = granice powiatów.

Budowa geologiczna województwa śląskiego - z uwzględnieniem stratygrafii, petrografii, tektoniki, a także genezy utworów - przedstawiona jest na 6 arkuszach Mapy geologicznej Polski w skali 1 : 200 000 oraz 58 arkuszach Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 wraz z objaśnieniami tekstowymi. Ich głównym wykonawcą i wydawcą jest Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, a sprzedaż map prowadzi Sekcja Dystrybucji Wydawnictw PIG-PIB.

Data dodania:  lipiec 2009 | Data aktualizacji: 26 czerwca 2010

  • DADLEZ R., MAREK S., POKORSKI J. 2002: Mapa geologiczna Polski bez utworów kenozoiku 1: 1 000 000. Ministerstwo Środowiska i Państwowy Instytut Geologiczny, Wydawnictwo Kartograficzne Polskiej Agencji Ekologicznej, Warszawa. Mapa do pobrania (plik jpg) na stronach PIG.
  • MIZERSKI W., 2005: Geologia Polski dla geografów. Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • MIZERSKI W., 2009: Geologia Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • STUPNICKA E., 1989: Geologia regionalna Polski. Wydawnictwa Geolologiczne, Warszawa.
  • STUPNICKA E., 2007: Geologia regionalna Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
  • www.pgi.gov.pl >> Geoportal IKAR Państwowego Instytutu Geologicznego.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA