Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu
 

GeoŚląsk :: Rzeźba eoliczna

Autor: Renata DULIAS*

Na Płaskowyżu Rybnickim i Głubczyckim oraz na Garbie Ząbkowickim w okolicy Sławkowa, występują pokrywy lessowe. Pokrywy te osiągają miąższość kilkunastu metrów. Less jest osadem pylastym, nawianym przez wiatr podczas burz pyłowych, w warunkach zimnego (subarktycznego) klimatu jaki panował podczas ostatniego zlodowacenia - wisły. Szczególne nasilenie tego procesu miało miejsce w okresie pomiędzy 30-15 tysięcy lat temu.

Na obszarach z pokrywą lessową występują powszechnie małe, ale bardzo liczne rozcięcia erozyjne o charakterze wąwozów. Są to formy młode, powstałe wskutek erozyjnej działalności wód opadowych i roztopowych na obszarach użytkowanych rolniczo. Szczególnie gęsta sieć wąwozów i parowów występuje na Płaskowyżu Rybnickim.

W obrębie szerokich obniżeń dolinnych i w kotlinach przedkarpackich charakterystycznym elementem krajobrazu są wydmy. Mają one kształt paraboli lub podłużnych lub poprzecznych wałów piaszczystych o wysokości kilku - kilkunastu metrów. Szczególnie dużo wydm i tak zwanych eolicznych piasków pokrywowych jest w Kotlinie Mitręgi, Kotlinie Przemszy, w dolinach: Małej Panwi, Liswarty i Warty, w Niecce Włoszczowskiej i w Kotlinie Raciborskiej. Wydmy powstawały pod koniec plejstocenu i w początkach holocenu. Ich intensywny rozwój warunkowany był osuszaniem wielkich powierzchni piaszczystych, nie utrwalonych wówczas zwartą roślinnością.

Procesy eoliczne inicjowane były także działalnością człowieka, przez wycinanie lasów. W ten sposób powstała w XIX wieku Pustynia Błędowska, obecnie porośnięta młodym lasem i trawami.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA