Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu

Kamień w architekturze :: Definicje i literatura

KAMIEŃ - ogólna nazwa skały lub minerału nie mająca samodzielnego znaczenia w naukach o Ziemi, w połączeniu z przymiotnikiem kwalifikującym obecna w terminologii jubilerskiej (kamień szlachetny, ozdobny), często oznaczająca odmiany minerałów: kamień amazoński - amazonit; kamień słoneczny, kamień księżycowy - odmiana skalenia o szczególnych cechach optycznych. Stosowana także w dziedzinie techniki: kamień drogowy, kamień budowlany, kamień okładzinowy, także kamień probierczy (lidyt). Na wartość kamieni wpływa doskonałość ich wykształcenia, rzadkość występowania i moda.

KAMIENIE SZLACHETNE I OZDOBNE - surowce jubilerskie; za właściwe kamienie szlachetne uważa się diament, rubin, szmaragd i aleksandryt; do kamieni półszlachetnych (podział nieformalny) zalicza się minerały przeźroczyste, z reguły barwne, o wysokiej twardości (np. akwamaryn, heliodor, kuncyt, albait, chryzolit). Do kamieni ozdobnych zalicza się głównie minerały półprzeźroczyste, występujące w formie konkrecyjnej (nefryt, jadeit, agat, chalcedon, malachit itd.).

KAMIENIE BUDOWLANE I DROGOWE - skały magmowe, osadowe i metamorficzne stosowane w budownictwie i budowie dróg. W budownictwie stosowane są głównie bloczne skały osadowe (skały węglanowe, piaskowce, tufy). Skały magmowe i metamorficzne są najczęściej stosowane jako kamień okładzinowy i dekoracyjny oraz w budownictwie specjalnym (nabrzeża, przyczółki mostów). Najlepszymi materiałami do budowy dróg (jako kamień łamany) są zasadowe skały magmowe i metamorficzne (bazalty, gabra, serpentenity, amfibole).

Patrz także: Varia


 

 • BADERA J., 2009: Przerosty w kamieniu naturalnym. Świat Kamienia, nr 4(59): 76-77.
 • BYRDY A., 2009: Oznaczanie na odporności na ścieranie kamieni naturalnych. Świat Kamienia, nr 6(61): 108-111.
 • BYRDY A., 2010: Oznaczanie mrozoodporności kamienia naturalnego. Świat Kamienia, nr 1(62): 66-68.    
 • DUDA J. 2009: Pierwszy podręcznik obróbki kamienia (A. Czeżowski, Kamieniołomy-obróbka i przeróbka kamienia). Świat Kamienia, nr 3: 104-109.
 • DUDA J. 2010: Wakacyjne rozmyslania na temat świata kamienia. Świat Kamienia, nr 5(66): 112-116.
 • DUDA J. 2010: Świat kamienia na pocztowych znaczkach. Świat Kamienia, nr 6(67): 104-105.
 • GĄGOL J., red., 2006: Kamienie budowlane w Polsce. Wyd. Państw. Inst. Geol., Warszawa-Kielce.
 • HAGER I., BYRDY A., 2010: Oznaczanie modułu sprężystości kamienia naturalnego. Świat Kamienia, nr 4(65): 98-101.
 • HEFLIK W., 1989: Kamienie ozdobne Polski. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa: 240 str. + mapy + fotografie.
 • HEFLIK W., NATKANIEC-NOWAK L., PIECZKA A., 1996: Kamienie szlachetne i ozdobne Polski, Część I. Wydawnictwa AGH, Kraków: 148 str.
 • KOPCZYŃSKI K., SKOCZYLAS J., 2006: Kamień w religii, kulturze i sztuce. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 147 str.
 • KOSMOWSKA-CERANOWICZ B., 2012: Bursztyn w Polsce i na świecie. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: 300 str.
 • KUKIAŁKA S., ŁOCHAŃSKA D. 2009: Faktura powierzchni kamienia budowlanego cz. I. Świat Kamienia, nr 3(58): 118-120.
 • ŁOCHAŃSKA D., KUKIAŁKA S. 2009: Faktura powierzchni kamienia budowlanego cz. 2. Świat Kamienia, nr 3(58): 118-120
 • LABUS M. 2008: Metody geologiczne w ocenie stanu zachowania kamiennych elementów budowlanych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • MACIEJCZYK T., OPIOŁA W. 2009: Kamieniarstwo Górnego Śląska i Opolszczyzny. Świat Kamienia, nr 3(58): 32-40.
 • NATKANIEC-NOWAK L., HEFLIK W., 2000: Kamienie szlachetne i ozdobne Polski część II. Wydawnictwa AGH, Kraków: 365 str. 
 • OPIOŁA W., 2009: Rewitalizacja starych złóź kamienia. Świat Kamienia, nr 5(60): 58-60.
 • OPIOŁA W., 2009: Polska kamienna. Świat Kamienia, nr 6(61): 150-157.
 • RAJCHEL J., 2005: Kamienny Kraków. Spojrzenie geologa. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków: 236 str.
 • SACHANBIŃSKI M., red., 1984: Vademecum zbieracza kamieni szlachetnych i ozdobnych. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa: 239 str.
 • SZYMKOWIAK A., 2010: Geologia w markecie. Świat Kamienia, nr 4(65): 84-86.
 • SYPNIOWSKI Sz., 2012: Cykl życia kopalni (cz. 1). Świat Kamienia, nr 5(78): 66-69.
 • SYPNIOWSKI Sz., 2012: Cykl życia kopalni (cz. 2). Świat Kamienia, nr 6(79): 64-67.
 • SYPNIOWSKI Sz., 2013: Cykl życia kopalni (cz. 3). Świat Kamienia, nr 1(80): 62-63.
 • ZAGOŻDŻON P.P., 2009: Kamień w architekturze a "architektura" kamienia. Nowy Kamieniarz, nr 43 (7): 64-74 
Data aktualizacji: 06 marca 2014
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA