Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu

GeoŚląsk - linki

W module tym możesz przeszukiwać odnośnik (linki) do bazy danych, czasopism i wydawnictw, instytucji, serwisów i geoportali, towarzystw i stowarzyszeń, uczelni oraz osób upowszechniających wiedzę z zakresu nauk o Ziemi, turystyki i geoturystyki województwa śląskiego on-line, zgodnie z ideą Open Access. Możesz Dodać swój URL.

Bazy danych i portale internetowe
   Bazy Danych PIG-PIB
   Centralny Rejest Geostanowisk Polski
   Geoportal IKAR PIG-PIB
   Georóżnorodność budowy geologicznej GZW
   Informator turystyczny it-jura.pl
   Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce
   Polish database of representative Geosites selected for the European Network (in English)
   Przyroda Województwa Śląskiego
   Stowarzyszenie Podziemne Trasy Turystyczne Polski
   Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego
Euroregiony, regiony i subregiony
   Euroregion Beskidy
   JuraPolska
   Subregion Zachodni
Formy ochrony przyrody
   Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - Wykaz obszarów chronionych
   Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska - Przyroda Województwa Śląskiego
   Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
   Urząd Statystyczny w Katowicach
Instytucje publiczne
   Śląski Urząd Wojewódzki
   Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
   Powiaty i Gminy Województwa Śląskiego
   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
   Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Instytucje inne
   Śląska Organizacja Turystyczna
   Oddziały PTTK
   Regionalna Pracownia Krajoznawcza
   Śąski Klub Znakarzy Tras Turystycznych - Trasy rowerowe
Materiały edukacyjne
   Przewodniki i wydawnictwa popularnonaukowe
     Przewodnik po Zagłębiu Dąbrowskim
     Z kamiennej księgi pradziejów Górnego Śląska
     Wydawnictwa Śląskiej Organizacji Turystycznej
     Wydawnictwa Zespołu Parków Krajobrazowawych Województwa Śląskiego
   Foldery
     Skamieniałe drewno - nieznany bohater znanej Jury...
     Jak to jest być karbońską roślinnością
   Ścieżki geoturystyczne i przyrodnicze
     Ośrodki edukacji ekologicznej i ścieżki przyrodnicze
     Kamieniołom Kielniki
     W krainie białych skał
Nauka a środowisko
   Jednostki badawcze i Uczelnie
   Towarzystwa i Stowarzyszenia

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA