Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu

GeoSilesia :: Położenie geograficzne

Zestawił: Ryszard CHYBIORZ
 
Województwo Śląskie położone jest w południowej części Polski i graniczy z województwami: opolskim od zachodu (długość granicy 238 km), łódzkim od północy (143 km), świętokrzyskim od północnego-wschodu (120 km) i małopolskim od wschodu (292 km) (fig. 1). Południowa granica województwa jest zarazem granicą państwową  z Republiką Czeską (150 km) i Republiką Słowacką (87 km). Powierzchnia matematyczna województwa wynosi  12336,2 km2, co stanowi tylko 3,9% powierzchni kraju. Czytaj dalej » 

Województwo Śląskie charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem morfologiczno  - geologicznym. Jest jedynym województwem w Polsce gdzie występuja 4 krainy geograficzne: młode góry (Karpaty), kotliny podkarpackie, wyżyny i niziny (fig. 1). Najwyższej położony punkt wysokościowy (1534,1 mn.p.m.) znajduje się na zboczach Pilska w Beskidzie Żywieckim, a najniższej położony jest w Kotlinie Raciborskiej poniżej ujścia rzeki Rudy do Odry. Śląskie jest także jedynym województwem w kraju przez które płyną trzy najdłuższe rzeki Polski: Wisła, Odra i Warta. Ponadto są tu źródła Wisły i Warty. Pierwsze znajdują się na zachodnim stoku Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim (gm. Wisła), a drugie na Wyżynie Czestochowskiej w Kromołowie (gm. Zawiercie). Odra swoje źródło ma w Czechach, a pomiędzy miejscowością Stare Chałupki a ujściem Olzy (pow. raciborski, gm. Krzyżanowice) jest rzeką graniczną między Polską a Czechami.  

Fig.1.  Granice województw na tle krain geograficznych Polski
 
 

Patrz także: podział administracyjny - regiony fizycznogeograficzne - rzeźba terenu - budowa geologiczna - minerały i skały - kopaliny

Data dodania: 25 stycznia 2011| Data aktualizacji: 03 grudnia 2011
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA