Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu

GeoPolska - linki

W module tym możesz przeszukiwać odnośniki (linki) do polskich obszarów i obiektów geomorfologiczno-geologicznych, a także bazy danych, czasopism i wydawnictw oraz instytucji, towarzystw i stowarzyszeń upowszechniających wiedzę z zakresu nauk o Ziemi i geoturystyki on-line, zgodnie z ideą Open Access. Możesz Dodać swój URL.

Formy ochrony przyrody
   Definicje i klasyfikacja (GDOŚ)
   Krajowe rejestry form ochrony przyrody
     Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody
     Natura 2000
     Geoserwis GDOŚ
   Wojewódzkie rejestry form ochrony przyrody
Georóżnorodność i geoturystyka
   Definicje i klasyfikacje
   Centra Geoedukacji
   Geoparki krajowe i lokalne
   Bazy danych
     Database of Polish Representative Geosites
     GEOCONSERVATION – obiekty i obszary przyrody nieożywionej w Polsce
     Centralny Rejestr Geostanowisk Polski
     Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce I
     Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce II
   Literatura
     Georóżnorodność i geoturystyka - wybrana literatura A-K
     Georóżnorodność i geoturystyka - wybrana literatura L-Z
     Geoparki - wybrana literatura
     Przewodniki i mapy
     Konferencje
   Strony WWW
     Geologia dla turystyki - Ministerstwo Środowiska
     Geotopy Polsko-Litewskiego pogranicza
     Geostanowiska - ślady tropów dinozaurów
     Geostrada Sudecka PIG-PIB
     Geostrada Sudecka AGH
     GeoTurystyka AGH
     Geoturystyka - blog
     Geoturystyka PIG - PIB
     Geoturystyka Politechnika Śląska
     Geoturystyka Uniwersytet Warszawski
     GeoTurystyka.Info
     Geologia i geoturystyka
     Historia Naturalna Polski
     JuraParki
     Pomniki Historii
     PWN - Historia Ziemi
     Trasy Podziemne
     Ścieżki geotutystyczne PIG-PIB
     Zrozumieć Ziemię - PIG-PIB
Serwisy edukacyjne
   Ministerstwo Środowiska
   Muzeum Ziemi PAN
   Muzeum Geologiczne PIG- PIB
   Światowy Rok Planety Ziemia
   Uniwersytet Warszawski / Geo-Hobby
   Żywa Planeta / Paweł Wolniewicz

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA