Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu

GeoŚląsk :: Fizycznogeograficzne podprowincje

Zestawił: Ryszard CHYBIORZ

Fizycznogeograficzne podprowincje województwa śląskiego wg Kondrackiego (2002)
 

Obszar województwa śląskiego według podziału fizycznogeograficznego Polski J. Kondrackiego (2002) znajduje się w obrębie 3 prowincji i 5 podprowincji:

31 Niż Środkowoeuropejski (prowincja)

318 NIZINY ŚRODKOWOPOLSKIE (podprowincja)

34 Wyżyny Polskie

341 WYŻYNA ŚLĄSKO - KRAKOWSKA
342 WYŻYNA MAŁOPOLSKA

51 Karpaty i Podkarpacie
512 PÓŁNOCNE PODKARPACIE
513 ZEWNĘTRZNE KARPATY ZACHODNIE

Kolejnymi coraz mniejszymi jednostkami w tym podziale są:

makroregiony (10),
mezoregiony (30). 

Patrz także: Regiony fizycznogeograficzne - tabela.Uwagi do ryciny!

  • CZEPPE Z., 1972: Regiony fizycznogeograficzne Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. [w:] Z. Czeppe (red.), Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i zagadnienia jego ochrony. Stud. Ośr. Dok. Fizj. t. 1, PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków.
  • DULIAS R., HIBSZER A., 2004: Województwo śląskie: przyroda, gospodarka, dziedzictwo kulturowe. Wydawnictwo Kubajak.
  • KONDRACKI J., 2002: Geografia regionalna Polski. PWN Warszawa.
  • Regiony fizycznogeograficzne www.przyroda.katowice.pl
  • Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski pl.wikipedia.org
Data dodania:  lipiec 2009 | Data aktualizacji: 25 wrzesień 2010
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA