Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu

GeoŚląsk :: Regiony fizycznogeograficzne - mapa

Zestawił: Ryszard CHYBIORZ

Obszar województwa śląskiego według podziału fizycznogeograficznego Polski J. Kondrackiego (2002) znajduje się  w obrębie 3 prowincji, 5 podprowincji, 10 makroregionów i 30 mezoregionów.
 

Regiony fizycznogeograficzne (od makroregionu do mezoregionu) województwia śląskiego wg Kondrackiego (2002)


1 - granice prowincji, 2 - granice podprowincji, 3 - granice makroregionów,
4 - granice mezoregionów i ich nazwy: np. 318.57 = Równina Opolska,
5 - granice powiatów.
 
318.5 NIZINA ŚLĄSKA (makroregion)
318.57 Równina Opolska (mezoregion)
318.58 Płaskowyż Głubczycki
318.59 Kotlina Raciborska
341.11 Chełm
341.12 Garb Tarnogórski
341.13 Wyżyna Katowicka
341.14 Pagóry Jaworznickie
341.15 Płaskowyż Rybnicki
341.21 Wyżyna Wieluńska
341.22 Obniżenie Liswarty-Prosny
341.23 Próg Woźnicki
341.24 Próg Herbski
341.25 Obniżenie Górnej Warty
341.26 Obniżenie Krzepickie
341.31 Wyżyna Częstochowska
341.33 Rów Krzeszowicki
342.13 Próg Lelowski
342.14 Niecka Włoszczowska
342.21 Płaskowyż Jędrzejowski
342.22 Wyżyna Miechowska
512.11 Wysoczyzna Kończycka
512.21 Równina Pszczyńska
512.22 Dolina Górnej Wisły
512.23 Podgórze Wilamowickie
513.32 Pogórze Śląskie
513.45 Beskid Śląski
513.46 Kotlina Żywiecka
513.47 Beskid Mały
513.48 Beskid Makowski
513.51 Beskid Żywiecki

 

  • CZEPPE Z., 1972: Regiony fizycznogeograficzne Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. [w:] Z. Czeppe (red.), Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i zagadnienia jego ochrony. Stud. Ośr. Dok. Fizj. t. 1, PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków.
  • CZEPPE Z., GERMAN K., 1981: Regiony fizycznogeograficzne. [w:] Atlas województwa bielskiego. PAN, Kraków.
  • DULIAS R., HIBSZER A., 2004: Województwo śląskie: przyroda, gospodarka, dziedzictwo kulturowe. Wydawnictwo Kubajak.
  • KONDRACKI J., 2002: Geografia regionalna Polski. PWN Warszawa.
  • WAGA J.M. (red.), 2011: Przewodnik do ćwiczeń z geografii fizycznej województwa śląskiego. Zestaw ćwiczeń dla studentów II roku geografii. Wydawnictwo Uniwersytet Śląskiego.
  • WARSZYŃSKA J., 1995: Karapty Polskie. Przyroda, człowiek i jego działalność. Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
  • Regiony fizycznogeograficzne www.przyroda.katowice.pl
  • Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski pl.wikipedia.org
Data dodania:  lipiec 2009 | Data aktualizacji: 15 marca 2012
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA