Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu

GeoŚląsk :: Regiony fizycznogeograficzne - tabela

Zestawił: Ryszard CHYBIORZ

Regiony fizycznogeograficzne (od prowincji do mezoregiomów) województwa śląskiego wg Kondrackiego (2002).

Prowincje
(mapa)
Podprowincje
(mapa)
Makroregiony
(mapa)
Mezoregiony
(mapa)
 31
 NIŻ ŚRODKOWOEUROPEJSKI
(mapa)
 318
 NIZINY ŚRODKOWOPOLSKIE
 318.5 NIZINA ŚLĄSKA   318.57 Równina Opolska 
 318.58 Płaskowyż Głubczycki
 318.59 Kotlina Raciborska
 34
 WYŻYNY POLSKIE
(mapa)
 
 341
 WYŻYNA ŚLĄSKO - KRAKOWSKA
 341.1 WYŻYNA ŚLĄSKA
 (opis)
 341.11 Chełm
 341.12 Garb Tarnogórski
 341.13 Wyżyna Katowicka
 341.14 Pagóry Jaworznickie
 341.15 Płaskowyż Rybnicki
 341.2 WYŻYNA WOŹNICKO-WIELUŃSKA
 (opis)
 341.21 Wyżyna Wieluńska
 341.22 Obniżenie Liswarty-Prosny
 341.23 Próg Woźnicki
 341.24 Próg Herbski
 341.25 Obniżenie Górnej Warty
 341.26 Obniżenie Krzepickie
 341.3 WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA
 (opis)
 341.31 Wyżyna Częstochowska
 341.33 Rów Krzeszowicki
 342
 WYŻYNA MAŁOPOLSKA
 342.1 WYŻYNA PRZEDBORSKA
 (opis
 342.13 Próg Lelowski
 342.14 Niecka Włoszczowska
 342.2 NIECKA NIDZIAŃSKA
 (opis)
 342.21 Płaskowyż Jędrzejowski
 342.22 Wyżyna Miechowska
 51
 KARPATY I PODKARPACIE
 512
 PÓŁNOCNE PODKARPACIE
 512.1 KOTLINA OSTRAWSKA
 (opis)
 512.11 Wysoczyzna Kończycka
 512.2 KOTLINA OŚWIĘCIMSKA
 (opis)
 512.21 Równina Pszczyńska
 512.22 Dolina Górnej Wisły
 512.23 Podgórze Wilamowickie
 513
 ZEWNĘTRZNE KARPATY ZACHODNIE
 
 513.3 POGÓRZE ZACHODNIOBESKIDZKIE
 (opis)
 513.32 Pogórze Śląskie
 513.4-5 BESKIDY ZACHODNIE
 (opis)
 513.45 Beskid Śląski
 513.46 Kotlina Żywiecka
 513.47 Beskid Mały
 513.48 Beskid Makowski
 513.51 Beskid Żywiecki

  • CZEPPE Z., 1972: Regiony fizycznogeograficzne Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. [w:] Z. Czeppe (red.), Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i zagadnienia jego ochrony. Stud. Ośr. Dok. Fizj. t. 1, PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków.
  • CZEPPE Z., GERMAN K., 1981: Regiony fizycznogeograficzne. [w:] Atlas województwa bielskiego. PAN, Kraków.
  • DULIAS R., HIBSZER A., 2004: Województwo śląskie: przyroda, gospodarka, dziedzictwo kulturowe. Wydawnictwo Kubajak.
  • KONDRACKI J., 2002: Geografia regionalna Polski. PWN Warszawa.
  • WARSZYŃSKA J., 1995: Karapty Polskie. Przyroda, człowiek i jego działalność. Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
  • Regiony fizycznogeograficzne www.przyroda.katowice.pl
  • Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski pl.wikipedia.org 
       
Data dodania:  lipiec 2009 | Data aktualizacji: 15 marzec 2012
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA