Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu

GeoŚląsk :: Jednostki tektoniczne na powierzchni podkenozoicznej

 Zestawił: Ryszard CHYBIORZ
 
Na powierzchni podkenozoicznej (bez utworów kenozoiku: paleogenu, neogenu i czwartorzędu) województwa śląskiego według Karnkowskiego (2008) występują następujace główne jednostki tektoniczne: w zachodniej części monoklina przedsudecka, niecka opolska i Sudety Wschodnie, w centralnej części monoklina śląsko-krakowska i zapadlisko górnośląskie, a w północno-wschodniej części elewacja radomszczańska i synklinorium miechowskie.
Południowa granica monokliny śląsko-krakowskiej i zapadliska górnośląskiego chowa się pod mioceńskie utwory zapadliska przedkarpackiego i pod Karpaty. 
  
 

 
  • BUŁA Z., ŻABA J., HABRYN R., 2008: Regionalizacja tektoniczna Polski—Polska południowa (blok górnośląski i blok małopolski).  Przegląd Geologiczny,  56(10): 912 - 920.
  • DADLEZ R., MAREK S., POKORSKI J. 2002: Mapa geologiczna Polski bez utworów kenozoiku 1: 1 000 000. Ministerstwo Środowiska i Państwowy Instytut Geologiczny, Wydawnictwo Kartograficzne Polskiej Agencji Ekologicznej, Warszawa. Mapa do pobrania (plik jpg) na stronach PIG-PIB.
  • KARNKOWSKI P. H., 2008: Regionalizacja tektoniczna Polski - Niż Polski. Przegląd Geologiczny,  56(10): 895 - 903.
  • OSZCZYPKO N., 2006: Powstanie i rozwój polskiej części zapadliska przedkarpackiego. Przegląd Geologiczny, 54(5): 396 - 403.
  • OSZCZYPKO N., ŚLĄCZKA A., ŻYTKO K., 2008: Regionalizacja tektoniczna Polski — Karpaty zewnętrzne i zapadlisko przedkarpackie. Przegląd Geologiczny, 56(10): 927 - 935.
  • ŻELAŹNIEWICZ A., ALEKSANDROWSKI P., BUŁA Zb., KARNKOWSKI P.H., KONON A., OSZCZYPKO N., ŚLĄCZKA A., ŻABA J., ŻYTKO K., 2011: Regionalizacja tektoniczna Polski. Komitet Nauk Geologicznych PAN, Wrocław.
 
Data dodania: 18 marzec 2010 | Data aktualizacji: 19 marca 2012
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA