Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu

GeoŚląsk :: Jednostki geomorfologiczne :: Zachodnie Karpaty Zewnętrzne

Zestawił: Ryszard CHYBIORZ
 
W granicach Polski wznoszą się dwie podprowincje Karpat: Karpaty Zachodnie oraz niewielka część Karpat Wschodnich (Starkel 1972 a, b). Pod względem geomorfologicznym cechą charakterystyczną dla Karpat Zachodnich, sięgających po San, jest występowanie na całej jej długości wyżynnego Pogórza Karpackiego, a także występowanie w ich obrębie kotlin pochodzenia tektonicznego. Pogórze nie towarzyszy Karpatom Wschodnim. W obrębie Karpat Zachodnich wyróżnia się dwa makroregiony: Karpaty Zewnętrzne i Karpaty Wewnętrzne. Do Karpat Wewnętrznych należą w granicach Polski Tatry i Podhale.

W Karpatach Zewnętrznych, zbudowanych z mniej odpornego fliszu, wystepują dwa mezoregiony: pas górski Beskidów oraz pas wyżynny Pogórza Karpackiego. Ich podział na mniejsze jednostki geomorfologiczne, w granicach województwa śląskiego i terenach przyległych, przedstawia poniższa tabela.
 
Jednostki geomorfologiczne Zachodnich Karpat Zewnętrznych (fliszowych) w województwie śląskim i terenach przyległych (wg Starkela 1972 a,b)
 
Mezoregiony  Regiony  Subregiony  
 POGÓRZE KARPACKIE
 
(1.2.1)
 POGÓRZE ŚLĄSKIE
 (1.2.1.1.)
 Dział Cieszyński (1.2.1.1.1.)
 Kotlina Ustronia (1.2.1.1.2.)
 Dział Bielski (1.2.1.1.3.)
 Dział Pisarzowski (1.2.1.1.4.)
 Dział Andrychowski (1.2.1.1.5.)
 
 BESKIDY
 
(1.2.2.)
 BESKIDY MORAWSKO-ŚLĄSKIE
 (1.2.2.1.)
 Beskid Śląski (1.2.2.1.1.)
 Grzbiet Czantorii-Stożka (1.2.2.1.1.1.)
 Grupa Baraniej Góry (1.2.2.1.1.2.)
 Grupa Klimczoka (1.2.2.1.1.3.)  
 Beskid Mały (1.2.2.1.2.)
 Grupa Magurki (1.2.2.1.2.1.)
 Grupa Madohorej (1.2.2.1.2.2.)
 OBNIŻENIE JABŁONKOWSKIE
 (1.2.2.2.)
 Brama Koniakowska (1.2.2.2.1.)
 Kotlina Istebnej (1.2.2.2.1.1.)
 Pasma Pochodzitej (1.2.2.2.1.2.)
 Kotlina Milówki (1.2.2.2.1.3.)
 Kotlina Żywiecka (1.2.2.2.2.)
 Działy Leśnej i dolina Soły (1.2.2.2.2.1.)
 Wzgórza Grójeckie (1.2.2.2.2.2.)
 Obniżenie Gilowic (1.2.2.2.2.3.)
 Pasma Bramy Krzeszowskiej (1.2.2.2.3.)
 Pasmo Kiczory-Zwalisk (1.2.2.2.3.1.)
 Kotlinka Jeleśni (1.2.2.2.3.2.)
 Grzbiet Lasku (1.2.2.2.3.3.)
 Wzgórza Żurawnicy (1.2.2.2.3.4.)
 BESKID ŻYWIECKI
 (1.2.2.3.)
 Grupa Wielkiej Raczy (1.2.2.3.1.)
 Pasmo Zwardońskie (1.2.2.3.1.1.)
 Pasmo Wielkiej Raczy-Rycerzowej (1.2.2.3.1.2.)
 Pasmo Ujsolskie (1.2.2.3.1.3.)
 Grupa Pilska (1.2.2.3.2.)
 Pasmo Romanki (1.2.2.3.2.1.)
 Grzbiet Pilska (1.2.2.3.2.2.)
 Grupa Babiogórska (1.2.2.3.3.)  Pasmo Jałowca (1.2.2.3.3.1.)
 
Data dodania: 23 listopada 2009 | Data aktualizacji: 08 stycznia 2010
 
  • STARKEL L., 1972a: Karpaty Zewnętrzne. [w:] M. Klimaszewski (red.), Geomorfologia Polski, t. 1. PWN Warszawa.
  • STARKEL L., 1972b: Charakterystyka rzeźby polskich Karpat (i jej znaczenie dla gospodarki ludzkiej). Problemy Zagosp. Ziem Górskich, 10: 75-150.
  • STARKEL L., BAUMGART-KOTARBA M., KRAMARZ K., NIEMIROWSKI M., PARTYKA J., 1973: Cechy morfologiczne terenów reprezentacyjnych Karpat (uzupełnienie charakterystyki rzeźby Polskich Karpat). Problemy Zagosp. Ziem Górskich, 12: 77-92.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA