Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu

Geostanowiska województwa śląskiego

Geostanowiska to szczególnie wartościowe stanowiska geologiczne mające znaczenie dla zrozumienia historii Ziemi. Są one naszym dziedzictwem geologicznym i kulturowym wiążącym się z problematyką ochrony georóżnorodności, nauką, edukacją i geoturystyką. Termin georóżnorodność definiuje się jako naturalne zróżnicowanie powierzchni Ziemi, obejmujące formy i systemy geologiczne, geomorfologiczne, glebowe i wód powierzchniowych, powstałe w wyniku procesów naturalnych (endo i egzogenicznych), miejscami o różnym wpływie antropogenicznym. Geoturystyka to dział turystyki poznawczej nastawionej na przeżycia, bazującej na poznawaniu obiektów i procesów geologicznych oraz doznawaniu w kontakcie z nimi wrażeń estetycznych. Czytaj dalej »
 
 
Geostanowiska województwa śląskiego
wg podziału na podregiony
 
► częstochowski
► bytomski
► sosnowiecki
► gliwicki
► katowicki
► rybnicki
► tyski
► bielski A
► bielski B
strona w przebudowie
Patrz także:
 
  Rzeźba terenu

Centralny Rejestr Geostanowisk Polski GEOPORTAL PIG-PIB ♦ Database of Polish Representative Geosites IOP PAN

Redakcja modułu: Ryszard CHYBIORZ / Katedra Geologii Podstawowej, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA