Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu

GeoŚląsk :: Jednostki geomorfologiczne :: Kotlina Raciborsko-Oświęcimska

Zestawił: Ryszard CHYBIORZ
 
Makroregion Kotlina Raciborsko-Oświęcimska stanowi rozległe obniżenie pomiędzy Wyżyną Śląsko-Krakowską, Karpatami i Sudetami (Klimek, Starkel 1972). Od północno-wschodu ogranicza ją krawędź Wyżyny Śląsko-Krakowskiej o założeniach tektonicznych. Południowa granicę Kotliny stanowi próg Pogórza Karpackiego, pokrywający się z zasięgiem nasunięcia fliszu. Południowozachodnią granice wyznacza krawędź Sudetów. Ku zachodowi Kotlina przechodzi w rozległa Nizinę Śląską. Granica miedzy tymi dwoma makroregionami przebiega na linii Krapkowice - Głuchołazy (Brama Krapkowicka). Na południe z Kotliny prowadzi Brama Morawska, stanowiąca zapadlisko tektoniczne pomiędzy Sudetami a Karpatami. W kierunku wschodnim prowadzi, również predysponowana tektonicznie, Brama Krakowska, oddzielająca Wyżyny Śląsko - Małopolskie od Karpat. Rzeźba Kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej jest zróżnicowana, ma ona w wielu regionach cechy przejściowe pomiędzy rzeźbą wyżyn a rzeźbą nizin.

Według Klimka i Starkela (1972) w obrębie Kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej zaznaczają się dwie drugorzędne jednostki geomorfologiczne (mezoregiony): Kotlina Raciborska na zachodzie i Kotlina Oświęcimska na wchodzie. Trzeci mezoregion - Dolina Wisły (odcinek zachodni), stanowi dno Kotliny Oświęcimskiej. Podział mezoregionów na mniejsze jednostki geomorfologiczne (regiony i subregiony) przedstawia poniższa tabela.
 
Jednostki geomorfologiczne Kotliny Raciborsko-Oświęcimskej w województwie śląskim i terenach przyległych (wg Klimka i Starkela 1972)
 
 Mezoregiony Regiony Subregiony
 KOTLINA RACIBORSKA  PŁASKOWYŻ GŁUBCZYCKI1  
 WYSOCZYZNY PRZYWYŻYNNE  Wysoczyzna Proboszczowicka1
 Wysoczyzna Czechowicka
 Wysoczyzna Rachowicka
 Wysoczyzna Wilczy
 Wysoczyzna Gaszowicka
 NIECKA KOZIELSKA1  
 PRZEŁOMOWA DOLINA GÓRNEJ ODRY  
 
 KOTLINA OŚWIĘCIMSKA
 PŁASKOWYŻ RYBNICKI  
 WYSOCZYZNY PRZYKARPACKIE  Wysoczyzna Kończycka
 Wysoczyzna Międzyrzecka
 Wysoczyzna Wilamowicka
 Wysoczyzna Osiecka2
 
Wysoczyzna Spytkowicka3
 WYSOCZYZNA PSZCZYŃSKA  
 WYSOCZYZNA GOLEJOWSKA  
 WYSOCZYZNA TYSKA  
 DOLINA WISŁY  ODCINEK ZACHODNI2  
 
Jednostki geomorfologiczne występujące częściowo lub całkowicie poza granicami województwa śląskiego - na terenie województwa:
1/ opolskiego i śląskiego;
2/ śląskiego i małopolskiego;
3/ małopolskiego.

Data dodania: 01 grudnia 2009 | Data aktualizacji: 07 stycznia 2010  
 
  • KLIMEK K., STARKEL L., 1972: Kotliny Podkarpackie. [w:] M. Klimaszewski (red.), Geomorfologia Polski, t. 1. PWN Warszawa.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA