Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu

GeoŚląsk :: Jednostki geomorfologiczne :: Wyżyny Śląsko-Małopolskie

Zestawił: Ryszard CHYBIORZ
 
Prowincja Wyżyny Śląsko-Małopolskie obejmuje trzy podprowincje: Wyżynę Śląsko-Krakowską, Nieckę Nidziańską i Wyżynę Kielecka (Gilewska, 1972). Na terenie województwa śląskiego występuje tylko duża część pierwszej i najbardziej zachodnia część drugiej podprowincji. Podział tych podprowincji na mniejsze jednostki geomorfologiczne przedstawia poniższa tabela.
 
Jednostki geomorfologiczne Wyżyny Śląsko-Małopolskiej w województwie śląskim i terenach przyległych (wg Gilewskiej 1972)
 
Podprowincja Makroregiony Mezoregiony Regiony Subregiony
 NIECKA NIDZIAŃSKA  NIECKA WŁOSZCZOWSKA    Próg Kredowy8   
 Równina Pilicy9  
 Garby Czostkowa10  
 WYŻYNA
 ŚLĄSKO-KRAKOWSKA

  
 
 
 
 WYŻYNA ŚLĄSKA  WYŻYNA ŚLĄSKA
 PÓŁNOCNA
 Dolina Górnej Warty i Prosny  Zachodni1
 Południowy
 Próg Środkowojurajski
 tzw. Garb Herbski
 Pagóry Helenowskie2
 Pagóry Brzezińskie3
 Garby Rększowickie
 Dolina Liswarty3  
 Próg Górnotriasowy
 tzw. Grzbiet Woźnicki
 Garb Olesna3 
 Garb Woźnicki
 Dolina Małej Panwi3  
 Próg Środkowotriasowy
 tzw. Grzbiet wapienia muszlowego
 lub Garb Tarnogórski
 Działy Strzeleckie2   
 Garb Chełmski2
 Płaskowzgórze Olszowskie3
 Pagóry Sarnowskie3
 Garb Laryszowski
 Płaskowyż Tarnowicki
 Kotlina Józefki
 Płaskowyż Twardowicki
 Garb Ząbkowicki4
 Kotlina Przemszy  Kotlina Dąbrowska 
 Kotlina Biskupiego Boru4
 Kotlina Mitręgi4  
 
 WYŻYNA ŚLĄSKA
 POŁUDNIOWA
 Płaskowyż Bytomsko-Katowicki   Płaskowyż Bytomski 
 Płaskowyż Katowicki
 Zrąb Mikołowski         
 Kotlina Mysłowicka  
 Niecka Wilkoszyńska4  
 Zrębowe Pagóry Imielińskie  
 Rów Chrzanowski4
 
tzw. Kotlina Chrzanowska
 
 Zrębowe Pagóry Lędzińskie  
 Zrębowe Pagóry Libiąskie4  
 WYŻYNA KRAKOWSKA
 tzw. Jura Krakowska
 lub Jura Polska 
 WYŻYNA KRAKOWSKA
 PÓŁNOCNA
 Wyżyna Wieluńska  Północny5
 Południowy5
 Płaskowzgórze Częstochowskie4
 
tzw. Wyżyna Częstochowska
 
 Płaskowyż Ojcowski  Brama Wolbromska4 
 Płaskowyż Ojcowski6
 Pagóry Myślachowickie6
 WYŻYNA KRAKOWSKA
 POŁUDNIOWA
 Rów Krzeszowicki   Zachodni6
  Wschodni6
 Garb Tenczyński  Zachodni6
 Kotlina Tenczynka6
 Wschodni6
 Brama Krakowska6  
 WYŻYNA MIECHOWSKA  WYŻYNA MIECHOWSKA
 PÓŁNOCNA
 Płaskowyż Jędrzejowski7  
 Garb Wodzisławski6  
 WYŻYNA MIECHOWSKA
 POŁUDNIOWA4
   
  
Jednostki geomorfologiczne występujące częściowo lub całkowicie poza granicami województwa śląskiego - na terenie województwa: 
1/ śląskiego, opolskiego i łódzkiego;
2/ opolskiego;
3/ śląskiego i opolskiego;
4/ śląskiego i małopolskiego;
5/ śląskiego i łódzkiego;
6/ małopolskiego;
7/ śląskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego;
8/ śląskiego i świętokrzyskiego;
9/ śląskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego;
10/ świętokrzyskiego.
 
Data dodania: 03 grudnia 2009 | Data aktualizacji: 08 stycznia 2010
 
  • GILEWSKA S., 1972: Wyżyny Śląsko - Małopolskie. [w:] M. Klimaszewski (red.), Geomorfologia Polski, t. 1. PWN Warszawa.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA