Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu
 

GeoŚląsk :: Jednostki geomorfologiczne wg Gilewskiej - tabela

Zestawił: Ryszard CHYBIORZ

Jednostki geomorfologiczne województwa śląskiego wg Gilewskiej (1986, 1999). Patrz także mapa »

Prowincje Podprowincje Makroregiony Mezoregiony 
 A
 NIŻ
 ŚRODKOWOEUROPEJSKI
 AV
 NIZINY
 ŚRODKOWOPOLSKIE
 AV.d
 Nizina Śląska
 .d8 Płaskowyż Głubczycki 
 .d9 Kotlina Raciborska  
 AV.h
 Nizina Południowomazowiecka
 (Równiny Piotrkowsko-Radomskie -1986)
 .h1 Kotlina Łęgowa 
 C
 WYŻYNY POLSKIE
 CI
 WYŻYNA
 ŚLĄSKO-KRAKOWSKA
 CI.a 
 Wyżyna Śląska Północna
 
Wyżyna Woźnicko-Wieluńska - Kondracki 1977
 .a1 Obniżenie Górnej Warty 
 .a2 Próg Herbski
 Garb Herbski - Szaflarski 1955
 Próg Środkowojurajski - Gilewska 1972
  
 .a3 Obniżenie Liswarty
 Obniżenie Liswarty-Prosny - Kondracki 1977 
 .a4 Próg Woźnicki
 Grzbiet Woźnicki - Szaflarski 1955
 Próg Górnotriasowy - Klimaszewski 1946
 
 .a5 Obniżenie Małej Panwi 
 .a6 Kotlina Mitręgi 
 .a7 Próg Tarnogórski
 Grzbiet wapienia muszlowego - Szaflarski 1955 
 Garb Tarnogórski - Kondracki 1965
 Próg Środkowotriasowy - Gilewska 1977
 CI.b 
 Wyżyna Krakowska Północna 
 (Wyżyna Krakowsko-Wieluńska - 1986)
 Kras - Sawicki 1920
 Jura Krakowska - Lencewicz 1922
 .b1 Płaskowyż Wieluński
 (Wyżyna Wieluńska -1986) 
 .b2  Płaskowzgórze Częstochowskie
 (Wyżyna Częstochowska - 1986) 
 CI.c  
 Wyżyna Śląsko-Krakowska Południowa
  
 CII
 NIECKA NIDZIAŃSKA
 CII.a
 Niecka Włoszczowska
 
Wyżyna Przedborska część południowa -
 Kondracki 1977
 .a1 Próg Lelowski 
 .a2 Równina Nadpilicka
 CII.b 
 Wyżyna Środkowomałopolska
 Wzyżyna Nidy - Lencewicz 1922
 .b1 Płaskowyż Jędrzejowski
 D
 KARPATY ZACHODNIE
 DI
 KOTLINY
 PODKARPACKIE
 ZACHODNIE
 DI.a
 Kotlina Ostrawska
 
Kotlina Górnej Odry - Lencewicz 1972
  
 DI.b 
 Kotlina Oświęcimska
 .b1 Płaskowyż Rybnicki 
 .b2 Równina Pszczyńska 
 (Wysoczyzna Pszczyńska - 1986) 
 .b3 Dolina Górnej Wisły - odcinek zachodni 
 .b4 Dział Wilamowicki  
 (Wysoczyzna Wilamowicka - 1986)
 Pogórze Wilamowskie - Kondracki 1977  
 DII
 ZEWNĘTRZNE
 KARPATY ZACHODNIE
 DII.a
 Pogórza Beskidów Zachodnich
 .a1 Pogórze  Śląskie 
 DII.b
 Beskidy Zachodnie
 .b1 Beskidy Morawsko-Śląskie
 Beskid Śląski i Beskid Mały - Kondracki 1977  
 .b2 Obniżenie Jabłonkowskie 
 .b3 Beskid Żywiecki 

Uwagi! AV.d8 - system literowo-cyfrowy oznaczenia jednostek geomorfologicznych wg Gilewskiej (1986), który w miarę możliwości nawiązuje do systemu cyfrowego fizycznogeograficznej regionalizacji opracowanej przez Kondrackiegow nawiasach - nazwy jednostek geomorfologicznych wg Gilewskiej z 1986 rok, kursywa - wybrane synonimy jednostek geomorfologicznych.     

Data dodania: 30 grudnia 2009 | Data aktualizacj: 25 styczeń 2010 

 • GALON R. (red.), 1972: Geomorfologia Polski, t. 2: Niż Polski. PWN Warszawa.
 • GILEWSKA S., 1972: Wyżyny Śląsko - Małopolskie. [w:] M. Klimaszewski (red.), Geomorfologia Polski, t. 1. PWN Warszawa.
 • GILEWSKA S., 1986: Podział Polski na jednostki geomorfologiczne. Przegląd Geograficzny, 58 (1-2):16-40.
 • GILEWSKA S., 1999: Rzeźba. [w:] L. Starkel (red.). Współczesne środowisko przyrodnicze, Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • KLIMASZEWSKI M. (red.), 1972: Geomorfologia Polski, t. 1: Polska południowa - góry i wyżyny. PWN Warszawa.
 • KLIMEK K., STARKEL L., 1972: Kotliny Podkarpackie. [w:] M. Klimaszewski (red.), Geomorfologia Polski, t. 1. PWN Warszawa
 • KONDRACKI J., 2002: Geografia regionalna Polski. PWN Warszawa.
 • Przeglądowa Mapa Geomorfologiczna Polski, 1:500 000, 1980 (red. L. Starkel), IGiPZ PAN, Kraków.
 • STARKEL L., 1972a: Karpaty Zewnętrzne. [w:] M. Klimaszewski (red.), Geomorfologia Polski, t. 1. PWN Warszawa.
 • STARKEL L., 1972b: Charakterystyka rzeźby polskich Karpat (i jej znaczenie dla gospodarki ludzkiej). Problemy Zagosp. Ziem Górskich, 10: 75-150.
 • STARKEL L., BAUMGART-KOTARBA M., KRAMARZ K., NIEMIROWSKI M., PARTYKA J., 1973: Cechy morfologiczne terenów reprezentacyjnych Karpat (uzupełnienie charakterystyki rzeźby Polskich Karpat). Problemy Zagosp. Ziem Górskich, 12: 77-92.
 • STARKEL L., KOSTRZEWSKI A., KOTARBA A., KRZEMIEŃ K. (red.), 2008: Współczesne przemiany rzeźby Polski. Stow. Geomorf. Pol., IGiGP UJ, IGiPZ PAN, Kraków. Spis treści »
 • www.geosilesia.pl » Rzeźba terenu
 • www.silesia-region.pl » Położenie i charakterystyka ogólna województwa (plik PDF)
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA