Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu

GeoŚląsk :: Jednostki geomorfologiczne wg Gilewskiej - mapa

Zestawił: Ryszard CHYBIORZ

Jednostki geomorfologiczne województwa śląskiego wg Gilewskiej (1999). Tabela »
 

 
 
AV.d Nizina Śląska (makroregion)
.d8 Płaskowyż Głubczycki (mezoregion)
.d9 Kotlina Raciborska

AV.h Nizina Południowomazowiecka
.h1 Kotlina Łęgowa
 
CI.a Wyżyna Śląska Północna
.a1 Obniżenie Górnej Warty
.a2 Próg Herbski
.a3 Obniżenie Liswarty
.a4 Próg Woźnicki
.a5 Obniżenie Małej Panwi
.a6 Kotlina Mitręgi
.a7 Próg Tarnogórski
 
CI.b Wyżyna Krakowska Północna
.b1 Płaskowyż Wieluński
.b2 Płaskowzgórze Częstochowskie
 
CI.c Wyżyna Śląsko-Krakowska Południowa

CII.a Niecka Włoszczowska
.a1 Próg Lelowski
.a2 Równina Nadpilicka
 
CII.b Wyżyna Środkowomałopolska
.b1 Płaskowyż Jędrzejowski
 
DI.a Kotlina Ostrawska 

DI.b Kotlina Oświęcimska
b.1 Płaskowyż Rybnicki
b.2 Równina Pszczyńska
b.3 Dolina Górnej Wisły - odcinek zachodni
b.4 Dział Wilamowicki
 
DII.a Pogórza Beskidów Zachodnich
a.1 Pogórze Śląskie
 
DII.b Beskidy Zachodnie
b.1 Beskidy Morawsko-Śląskie
b.2 Obniżenie Jabłonkowskie
b.3 Beskid Żywiecki
  

Uwagi do ryciny! 1 - granice prowincji, 2 - granice podprowincji, 3 - granice makroregionów, 4 - granice mezoregionów i ich nazwy: np. .d8 Płaskowyż Głubczycki, 5 - granice powiatów.

Data dodania: 29 grudnia 2009 | Data aktualizacji: 06 lipca 2013  

  • GILEWSKA S., 1972: Wyżyny Śląsko - Małopolskie. [w:] M. Klimaszewski (red.), Geomorfologia Polski, t. 1. Wydawnictwo Naukowe PWN: 243-288.
  • GILEWSKA S., 1986: Podział Polski na jednostki geomorfologiczne. Przegląd Geograficzny, 58 (1-2):16-40.
  • GILEWSKA S., 1999: Rzeźba. [w:] L. Starkel (red.). Współczesne środowisko przyrodnicze, Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 243-288.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA