Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu

GeoŚląsk :: Budowa geologiczna

W module tym znajdziesz mapy i opis budowy geologicznej województwa śląskiego. Budowa geologiczna to rodzaje skał, ich wiek i rozmieszczenie przestrzenne oraz specjalne zjawiska geologiczne w skorupie ziemskiej lub jej fragmencie.

  

STRONY MODUŁU

Powierzchniowe utwory geologiczne
Mapa geologiczna bez utworów kenozoiku 
► Skorowidz map geologicznych w skali 1:200 000

► Jednostki tektoniczne
    ♦ na powierzchni podkenozoicznej
    ♦ na powierzchni podpermskiej

 
Patrz także:
Przestrzenny model budowy geologicznej Polski
► http://geo3d.us.edu.pl/

Rzeźba terenu
Budowa geologiczna
Minerały i skały
Kopaliny
Kamienie w budownictwie ...
Geostanowiska

IKAR Geoportal Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego
Redaktorzy modułu: Waldemar BARDZIŃSKI, Ryszard CHYBIORZ / Katedra Geologii Podstawowej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA