Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu

GeoŚląsk :: Jednostki tektoniczne na powierzchni podpermskiej

 Zestawił: Ryszard CHYBIORZ
 
Na powierzchni podpermskiej (bez utworów kenozoiku, mezozoiku i permu) województwa śląskiego według Karnkowskiego (2008) występują następujace główne jednostki tektoniczne: w zachodniej części waryscydy, a w części wschodniej synklinorium Słomnik i zapadlisko górnośląskie  
 

 
  • BUŁA Z. 2000: Dolny paleozoik Górnego Śląska i zachodniej Małopolski. Pr. Państw. Inst. Geol., 171: 1–63.
  • BUŁA Z., HABRYN R., KUREK S., 2002: Atlas geologiczny paleozoiku bez permu w strefie kontaktu bloków górnośląskiego i małopolskiego w skali 1:200 000. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
  • BUŁA Z., ŻABA J., HABRYN R., 2008: Regionalizacja tektoniczna Polski—Polska południowa (blok górnośląski i blok małopolski).  Przegląd Geologiczny,  56(10): 912 - 920.
  • KARNKOWSKI P. H., 2008: Regionalizacja tektoniczna Polski - Niż Polski. Przegląd Geologiczny,  56(10): 895 - 903.
  • ŻABA J. 1999: Ewolucja strukturalna utworów dolnopaleozoicznych w strefie granicznej bloków górnośląskiego i małopolskiego. Pr. Państw. Inst. Geol., 166: 1–162.
  • ŻELAŹNIEWICZ A., ALEKSANDROWSKI P., BUŁA ZB., KARNKOWSKI P.H., KONON A., OSZCZYPKO N., ŚLĄCZKA A., ŻABA J., ŻYTKO K., 2011: Regionalizacja tektoniczna Polski. Komitet Nauk Geologicznych PAN, Wrocław.
Data dodania: 18 marzec 2010 | Data aktualizacji: 19 marca 2012
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA