Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu

GeoŚląsk :: Skorowidz map geologicznych w skali 1 : 200 000

Zestawił: Ryszard CHYBIORZ


Pokaż skorowidz na większej mapie
 
Mapa geologiczna Polski w skali 1 : 200 000 pokrywa obszar województwa śląskiego 6 arkuszami wydanymi w dwóch wersjach: A - mapa geologiczna zakryta oraz B - mapa geologiczna odkryta, bez utworów czwartorzędowych.

Na każdym arkuszu zamieszczony jest przekrój geologiczny oraz profile stratygraficzno - litologiczne. Barwny arkusz mapy zarówno wersji A jak i B w skali 1:200 000 uzupełnia komplet czarno białych map, w skali 1:50 000, składający się z 16 arkuszy będących powiększona kopią granic geologicznych wraz z lokalizacją i profilem stratygraficznym punktów dokumentacyjnych.

Do każdego arkusza są opracowane objaśnienia tekstowe w postaci broszury, w których omówiono budowę geologiczną obszaru objętego mapą, przedstawiono profile głębokich otworów wiertniczych oraz wyniki przeglądowych prac zdjęciowych lub wyniki zestawień map w skalach bardziej szczegółowych. 
 
« Informację o nazwie arkusza uzyskasz klikając w obrębie jego ramki.

Więcej informacji o Mapie geologicznej Polski w skali 1 : 200 000 znajduje się na stronach Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, głównego wykonawcy i wydawcy geologicznych opracowań kartograficznych w Polsce.

Sprzedaż map geologicznych i objaśnień tekstowych prowadzi Sekcja Dystrybucji Wydawnictw PIG-PIB. 
 

Data dodania: 22 maja 2010 | Data aktualizacji: 14 października 2011

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA