Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu

GeoŚląsk :: Makroregion Kotlina Ostrawska

Autor: Renata DULIAS*

Obszar województwa śląskiego znajduje się w obrębie trzech prowincji, pięciu podprowincji i dzięsięciu makroregionów fizycznogeograficznych (Kondracki, 2002). Do podprowincji Północne Podkarpacie, położnej na północ od podprowincji Zewnętrzne Karpaty Zachodnie,  należy fragment makroregionu Kotlina Ostrawska oraz prawie cały makroregion Kotlina Oświęcimska.  


512.1 Kotlina Ostrawska

W jej obrębie wyróżnia się właściwą Kotlinę Ostrawską i mezoregion Wysoczyzna Kończycka. Kotlina Ostrawska położona jest na prawym brzegu Olzy. Dno doliny znajduje się na wysokości 195 – 205 m n.p.m. i od północy graniczy z krawędzią Płaskowyżu Rybnickiego, wysoką na 70 – 80 m. Region jest prawie bezleśny, występują tu jedynie małe zagajniki i laski. Położone są tu małe miejscowości przygraniczne – Olza, Łaziska, Godów i Gołkowice.

Północno-wschodnia część Kotliny Ostrawskiej, w granicach Polski nazywana Wysoczyzną Kończycką (512.11), ma odmienny charakter. Obszar ten wznosi się na wysokość 260 – 280 m n.p.m. i jest silnie rozczłonkowany doliną Piotrówki i jej licznych dopływów. Jest to obszar typowo rolniczy, słabo zalesiony. W dolinach rzek występują liczne stawy hodowlane.

* Renata DULIAS jest pracownikiem Katedry Geografii Fizycznej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Zestawił: Ryszard CHYBIORZ | Data dodania: 8 sierpnia 2010 |Data aktualizacji: 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA