Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu

GeoŚląsk :: Surowce metaliczne wg stanu na 31.XII.2008

Zestawił: Ryszard CHYBIORZ

Wykaz złóż surowców metalicznych województwa śląskiego wg "Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.XII. 2008 r."

 Rodzaj kopaliny i ilość złóż

Stan zagospodarowania i nazwy złóż

Rudy cynku i ołowiu (złóż: 12)
Region bytomski (złóż: 2)

Złoża o zasobach rozpoznanych wstępnie:
Bibiela-Kalety (TA*);
Złoża, z których wydobycie zostało zaniechane: Dąbrówka Wielka (PI);
 
Region chrzanowski (złóż: 1)
Złoża, z których wydobycie zostało zaniechane: Jaworzno (J);
Region olkuski (złóż: 2)

Złoża, z których wydobycie zostało zaniechane
: Krzykawa (Olkusz + BE, DG);
Złoża o zasobach rozpoznanych szczegółowo:
 Laski (Olkusz + DG);
 

Region zawierciański (złóż: 7)


Złoża o zasobach rozpoznanych wstępnie:
Gołuchowice (ZA, BE, DG), Marciszów (ZA, MY),  Rodaki-Rokitno Szlacheckie (ZA), Zawiercie II - cz. zrzucona (ZA);
Złoża o zasobach rozpoznanych szczegółowo: Zawiercie I - cz. wyniesiona (ZA);
Złoże skreślone z bilansu w roku sprawozdawczym: Poręba (ZA, BE), Siewierz (ZA, BE);
 

        Pierwiastki występujące w rudach cynku i ołowiu (tylko region zawierciański)
Gal (złóź: 2)

Złoża o zasobach rozpoznanych szczegółowo:
 Laski (Olkusz + DG), Zawiercie I - cz. wyniesiona (ZA);
 
German (złóź: 2)

Złoża o zasobach rozpoznanych szczegółowo:
 Laski (Olkusz + DG), Zawiercie I - cz. wyniesiona  (ZA);
 
Kadm (złóź: 7)

Złoża o zasobach rozpoznanych wstępnie:
Gołuchowice (BE), Laski (Olkusz + DG), Marciszów (ZA), Rodaki-Rokitno Szlacheckie (ZA), Zawiercie II - cz. zrzucona  (ZA);
Złoża o zasobach rozpoznanych szczegółowo: Zawiercie I - cz. wyniesiona  (ZA)
Złoże skreślone z bilansu w roku sprawozdawczym: Poręba (ZA, BE);
 
Siarka (złóź: 3)

Złoża o zasobach rozpoznanych wstępnie:
Gołuchowice (BE), Marciszów (ZA);
Złoże skreślone z bilansu w roku sprawozdawczym: Siewierz (ZA, BE);
 
Srebro (złóź: 7)


Złoża o zasobach rozpoznanych wstępnie:
Gołuchowice (BE), Laski (Olkusz + DG), Marciszów (ZA), Poręba (BE), Rodaki-Rokitno Szlacheckie (ZA), Zawiercie II - cz. zrzucona  (ZA);
Złoża o zasobach rozpoznanych szczegółowo:
 Zawiercie I - cz. wyniesiona (ZA);
 

Tal (złóź: 2) 


Złoża o zasobach rozpoznanych wstępnie:
 Laski (Olkusz + DG);
Złoża o zasobach rozpoznanych szczegółowo: Zawiercie I - cz. wyniesiona (ZA);
 

 Poza granicami województwa, w regionie chrzanowskim eksploatowane jest złoże Zn-Pb Balin-Trzebionka, a w regionie olkuskim złoże Olkusz i Pomorzany.  
        Rudy molibdenowo-wolframowo- 
        miedziowe
(złóż: 1)
Złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie: Myszków (MY)

Uwagi: * - Oznaczenia powiatów: BE - będziński, J - Jaworzno, MY - myszkowski, PI - Piekary Śląskie, TA - tarnogórski, ZA - zawierciański.

Aktualne dane o złożach kopalin znajdują się w serwisie MIDAS PIG-PIB i witrynie Surowce mineralne Polski PIG-PIB 

  • CABAŁA J., SUTKOWSKA K., 2006: Wpływ dawnej eksploatacji i przeróbki rud Zn-Pb na skład mineralny gleb industrialnych, rejon Olkusza i Jaworzna. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 117, Studia i Materiały Nr 32: 13-22.
  • GABZDYL W., HANAK B. 2005: Surowce mineralne Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i obszarów przyległych. Przegląd Geologiczny, 53 (9): 726-733.
  • GABZDYL W., GOROL M. 2008: Geologia i bogactwa mineralne Górnego Śląska i obszarów przyległych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
  • WOŁKOWICZ S., MALON A., TYMIŃSKI M., 2009: Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce według stanu na 31 XII 2008. Państw. Inst. Geol. - Państw. Inst. Bad., Warszawa.

Data dodania: 25 listopada 2009 | Data aktualizacji: 25 września 2012

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA