Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu

Rybnik - obiekty poprzemysłowe

Zestawił: Ryszard CHYBIORZ

Województwo śląskie posiada niemalże 10% wszystkich obiektów dziedzictwa przemysłowego w Polsce (Nitkiewicz-Jankowska, 2006), z czego część umieszczona jest na liście zabytków. Są wśród nich obiekty górnicze, hutnicze i hydrotechniczne, bezpośrednio lub pośrednio powiązane z eksploatacją różnych kopalin i wód podziemnych. Niektóre z nich są punktami Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, podziemia Zabytkowej Kopalni Rud Srebronośnych oraz sztolni „Czarnego Pstrąga” w Tarnowskich Górach zostały uznane za pomnik historii Rozporządzeniem Prezydenta RP, a Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego “GUIDO” jest punktem kotwicznym Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH).
 
RYBNIK
 
 
Rybnik - Niewiadom, ul. Mościckiego 3
zespół zabudowy dawnej KWK „Ignacy - Hoym”, obecnie KWK Rydułtowy-Anna: budynek nadszybia z wieżą wyciągową szybu „Głowacki”, budynek maszyny wyciągowej szybu „Głowacki” z parową maszyną wyciągową z 1900 r., budynek nadszybia z wieżą wyciągową szybu „Kościuszko”, budynek maszyny wyciągowej szybu „Kościuszko” z parową maszyną wyciągową z 1920, elektrownia, ob. sprężarkownia ze sprężarką tłokową z 1923 r. Szyb „Głowacki” pełni jeszcze funkcję szybu wentylacyjnego. 

Obiekt wpisany do rejestru zabytków: A-165/05 z 30.12.2005 + 22 punkt Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.
Dla ruchu turystycznego udostępniona jest część naziemna kopalni i 44 m wieża ciśnień zaadoptowana na punkt widokowy » Galeria zdjęć

Godziny zwiedzania kopalni: http://www.rybnik.pl/ignacy/index2.html
 
 
 Patrz także » Galeria zdjęć »
 
 Data dodania: 12 września 2010 | Data aktualizacji: 15 września 2012
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA