Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu

Zabrze - obiekty poprzemysłowe

Zestawił: Ryszard CHYBIORZ

Województwo śląskie posiada niemalże 10% wszystkich obiektów dziedzictwa przemysłowego w Polsce (Nitkiewicz-Jankowska, 2006), z czego część umieszczona jest na liście zabytków. Są wśród nich obiekty górnicze, hutnicze i hydrotechniczne, bezpośrednio lub pośrednio powiązane z eksploatacją różnych kopalin i wód podziemnych. Niektóre z nich są punktami Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, podziemia Zabytkowej Kopalni Rud Srebronośnych oraz sztolni „Czarnego Pstrąga” w Tarnowskich Górach zostały uznane za pomnik historii Rozporządzeniem Prezydenta RP, a Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego “GUIDO” jest punktem kotwicznym Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH).
 
ZABRZE
 
 Zabrze, ul. Wolności 410
zabytkowa KWK Królowa Luiza z 2 połowy XIX wieku. Część naziemna Skansenu Górniczego "Królowa Luiza" Oddział Muzeum Górnictwa Węglowego: budynek nadszybowy szybu „Carnall” (ob. Zabrze II), maszynownia szybu „Carnall” (ob. Zabrze II), maszynownia szybu „Zabrze I”, budynek kompresorów, budynek łaźni, budynek skraplarni powietrza (warsztaty), budynek magazynu (ob. warsztat i biuro), budynek cechowni.

Najcenniejszym zabytkiem w Skansenie jest unikatowa parowa maszyna wyciągowa wyprodukowana w 1915 roku w Niemczech, która do 1990 roku obsługiwała szyb "Carnall" o głębokości 503 m. Część naziemna Skansenu udostępniona jest do zwiedzania. Patrz także: Galeria zdjęć

Obiekt wpisany do rejestru zabytków: A-1539/93 z 20.12.1993 + 16 punkt Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.
   
 
  Zabrze, ul. Sienkiewicza 43 (wjazd od ul. Mochnackiego)
sztolnia w rejonie dawnego szybu "Wilhelmina". Część podziemna Skansenu Górniczego "Królowa Luiza" Oddział Muzeum Górnictwa Węglowego: podziemne chodniki kopalni o łącznej długości 1,5 km i głębokości do 35 m, z czynną kolejką "Karlik" o długosci 0,5 km.

16 punkt Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.
Od dnia 31 marca 2011 roku sztolnia jest nieczynna do odwołania.
Więcej informacji http://www.muzeumgornictwa.pl/skansen-krolowa-luiza-informator.php 
 
 Zabrze, ul. 3 Maja 91A
zabytkowa KWK Guido z 2 połowy XIX i początku XX w. Szyb „Kolejowy”, budynek nadszybowy szybu „Kolejowego” z wieżą wyciągową, maszynownia szybu „Kolejowego”, szybik „Guido”, wyrobiska podziemne. Kopalnia "Guido" otworzyła swoje podwoje dla turystów 16 czerwca 2007 r. Kopalnia udostępniona jest do zwiedzania.

Obiekt wpisany do rejestru zabytków: A-1342/87 z 26.02.1987 + 31 punkt Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiegopunkt kotwiczny Europejskiego Szlaku Dziedzictwa. Godziny otwarcia http://kopalniaguido.pl/
 
 Zabrze, ul. Srebna 6
  
zespół zabudowy Szybu Maciej z początku XX wieku. Budynek nadszybia z wieżą wyciągową szybu Maciej z zachowanym stanowiskiem sygnalisty szybowego, budynek wagowni (obecnie portierni), budynek maszynowni z maszyną wyciągową z przekładnią, bębnowym nośnikiem liny, wyposażeniem oraz przetwornicą. W dniu 15 grudnia 1993 roku z ujęcia wodnego w szybie uruchomiono pompę głębinową. Woda z ujęcia jest ogólnie dostępna.

Obiekt wpisany do rejestru zabytków: A-164/05 z 30.12.2005 + 17 punkt Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.
 
 Zabrze, ul. Hagera 41-43
dawny „Dom Kawalera” zbudowany w latach 1915-1924 roku. Budynek dawnego hotelu robotniczego KWK Ludwigsgluck, obecnie budynek biurowy, zbudowany z cegły ceramicznej z klinkierowaną okładziną ścian i piaskowca w przyziemiu.

Obiekt wpisany do rejestru zabytków: A-1648/97 z 29.10.1997. Więcej informacji http://www.kopalniasztuki.com/?page_id=37
 
zespół zabudowy KWK Ludwik, wyłączony z eksploatacji w latach 1987-91. Budynek biurowy z 1913 r. (obecnie budynek magazynowo–produkcyjny), budynek cechowni–łaźni–szatni z 1910-1918 r. (obecnie budynek magazynowo–produkcyjny), budynek maszynowni szybu „Konrad” z 1912 r. (później szybu „Tadeusz”, obecnie hala IV), hala warsztatu ślusarskiego z kuźnią z 1912 r. (obecnie hala III).

Obiekt wpisany do rejestru zabytków: A-204/06 z 29.12.2006. Więcej informacji http://www.kopalniasztuki.com/?page_id=37  
 
 Zabrze
główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna, na odcinku od szybu „Carnall” (Skansen "Królowa Luiza") do dawnego wylotu przy ul. Karola Miarki wraz z najbliższym otoczeniem przy wylocie.

Obiekt wpisany do rejestru zabytków: A-220/07 z 11.12.2007.
Sztolnia przygotowywana do udostępnienia jako podziemna trasa turystyczna.
 
Czytaj także » Zabytki industrialne Zabrza http://www.ihtourism.pl/
 
 Patrz także » Galeria zdjęć »
 
 Data dodania: 11 września 2010 | Data aktualizacji: 15 września 2012
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA