Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu

Powiat żywiecki - obiekty poprzemysłowe

Zestawił: Ryszard CHYBIORZ

Województwo śląskie posiada niemalże 10% wszystkich obiektów dziedzictwa przemysłowego w Polsce (Nitkiewicz-Jankowska, 2006), z czego część umieszczona jest na liście zabytków. Są wśród nich obiekty górnicze, hutnicze i hydrotechniczne, bezpośrednio lub pośrednio powiązane z eksploatacją różnych kopalin i wód podziemnych. Niektóre z nich są punktami Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, podziemia Zabytkowej Kopalni Rud Srebronośnych oraz sztolni „Czarnego Pstrąga” w Tarnowskich Górach zostały uznane za pomnik historii Rozporządzeniem Prezydenta RP, a Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego “GUIDO” jest punktem kotwicznym Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH).
 
POWIAT ŻYWIECKI
 
 
 Radziechowy, Kopa Radziechowska
nieczynny wapiennik: obok zaniechanego kamieniołu wapieni cieszyńskich (górna jura - dolna kreda). W rejonie Radziechów eksploatowano wapienie od końca XIX wieku do lat 90-tych XX wieku. Wypalano z nich wapno dla potrzeb rolnych i budowlanych;   
 Ślemień, ul. Spacerowa, gm. Ślemień
ruina pieca hutniczego z XVIII wieku: w piecu przetapiano niskoprocentową rudę darniową, sprowadzaną m.in. z okolic Targoszowa. Piec wraz z zakładem fryszerskim, piłą i warzelnią soli spalił się w 1780 r.
 
Obiekt wpisany do rejestru zabytków: A-179/77 z 20.09.1977, ogólnodostępny.
Więcej informacji » http://www.nsik.com.pl/archiwum/180/a15.html
 
 
 
 Złatna, gm. Ujsoły
pozostałości leśnej huty szkła z XVIII/XIX wieku: ruiny 3 pieców, kapliczka św. Barbary, studnia. Huta wytwarzała białe i zielone szkło butelkowe i naczyniowe.

Obiekt wpisany do rejestru zabytków: A-404/81 z 28.12.1981, ogólnodostępny. Więcej informacji » http://ujsoly.zywiecki.eu/index.php/content,345/
 
 Patrz także » Galeria zdjęć »
 
Data dodania: 14 września 2010 | Data aktualizacji: 15 września 2012
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA