Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu

Powiat cieszyński - obiekty poprzemysłowe

Zestawił: Ryszard CHYBIORZ

Województwo śląskie posiada niemalże 10% wszystkich obiektów dziedzictwa przemysłowego w Polsce (Nitkiewicz-Jankowska, 2006), z czego część umieszczona jest na liście zabytków. Są wśród nich obiekty górnicze, hutnicze i hydrotechniczne, bezpośrednio lub pośrednio powiązane z eksploatacją różnych kopalin i wód podziemnych. Niektóre z nich są punktami Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, podziemia Zabytkowej Kopalni Rud Srebronośnych oraz sztolni „Czarnego Pstrąga” w Tarnowskich Górach zostały uznane za pomnik historii Rozporządzeniem Prezydenta RP, a Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego “GUIDO” jest punktem kotwicznym Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH).
 
POWIAT CIESZYŃSKI
 
 Goleszów - Leszna Górna 
pozostałości po dawnej koleji liniowej na trasie od kamieniołomu wapieni cieszyńskich (jura-kreda) w  Lesznej Górnej do byłej Cementowni Goleszów. 

Więcej informacji http://kolejcieszyn.pl/index.php?s=glinowa
 
 Ustroń, ul. A. Brody - ul. Widokowa
dawny wapiennik (piec wapienniczy lub piec wapienny) w sąsiedztwie zarośniętego kamieniołomu wapieni cieszyńskich (jura-kreda).

Obecnie dom prywatny. 
  
   
Ustroń - Polana, ul. Papiernia 4-8
dawna huta „Teresa” z 1837-1870 r.: budynek produkcyjny, 4 budynki mieszkalne, 5 budynków gospodarczych, urządzenia hydrotechniczne. 

Obiekt wpisany do rejestru zabytków: A-670/91 z 22.11.1991.
Obecnie Zakład Wylęgu Drobiu Spółdzielni Usług Rolniczych i budynki mieszkalne.
Więcej informacji http://www.ustron.pl/4-kat-zabytki-152.htm + http://smkuznia.ustron.pl/kategoria/digitalizacja
 
Ustroń
, ul. Hutnicza 1
dawna huta "Klemens" z początku XIX w.: budynek administracyjny,  urządzenia hydrotechniczne. Ustrońskie kuźnie "Teresa", "Krystyna", "Klemens", młotkownia "Albrecht" i kuźnia "Adam" działały w oparciu sferosyderyty (kreda dolna) występujące w pasie od Cierlicka (Zaolzie), przez Cieszyn, Puńców, Leszną Górną, Cisownicę do Ustronia. Pierwszy prymitywny piec wytopowy uruchomiono na przełomie 1771/72 r., w 1877 r. przeniesiono walcownię do Trzyńca (Zaolzie), a 1897 r. wygaszono wielki piec, kończąc etap ustrońskiego hutnictwa. Przetwórstwo żelaza przetrwało do 2008 r., kiedy to definitywnie zamknięto Zakłady Kuźnicze Ustroń. 
 
Obiekt wpisany do rejestru zabytków: A- 534/92 + 28 punkt Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.
Obecnie Muzeum Ustrońskie. Godziny otwarcia http://www.muzeum.ustron.pl/ + http://smkuznia.ustron.pl/
  
 Patrz także » Galeria zdjęć »
 
Data dodania: 18 września 2010 | Data aktualizacji: 02 października 2012
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA