Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu

GeoŚląsk :: Makroregion Niecka Nidziańska

Autor: Renata DULIAS*

Obszar województwa śląskiego znajduje się w obrębie trzech prowincji, pięciu podprowincji i dzięsięciu makroregionów fizycznogeograficznych (Kondracki, 2002). Do podprowincji Wyżyna Małopolska należą fragmenty makroregionu Wyżyna Przedborska i Niecka Nidziańska.

  342.2 Niecka Nidziańska

Niewielkie, wschodnie peryferie województwa śląskiego należą do Niecki Nidziańskiej, a właściwie do dwóch z jej mezoregionów -Płaskowyżu Jedzrzejowskiego (342.21) i Wyżyny Miechowskiej (342.22). Są to okolice Koryczan, a więc obszary położone na wschód od Żarnowca i doliny Pilicy. Powierzchnia terenu wznosi się tu na wysokość 310 - 340 m n.p.m., a połogie garby okryte są lessami, tu jeszcze małej miąższości, w odróżnieniu od centralnej części Wyżyny Miechowskiej. Równoleżnikowe obniżenie położone na południe od Koryczan jest natomiast zbudowane z piasków polodowcowych. Lokalnie występują niewielkie wychodnie starszego podłoża - margli z okresu kredy. Opisywany obszar ma charakter rolniczy i jest w większości bezleśny.

* Renata DULIAS jest pracownikiem Katedry Geografii Fizycznej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

  • DULIAS R., HIBSZER A., 2004: Województwo śląskie: przyroda, gospodarka, dziedzictwo kulturowe. Wydawnictwo Kubajak.
  • KONDRACKI J., 2002: Geografia regionalna Polski. PWN Warszawa.
  • www.geosilesia.pl >> Rzeźba terenu
  • www.przyroda.katowice.pl >> Regiony fizycznogeograficzne
  • www.wikipedia.org >> Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski
Zestawił: Ryszard CHYBIORZ | Data dodania: 23 września 2010 |Data aktualizacji:
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA