Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu

Regiony fizycznogeograficzne

W module tym znajdziesz mapy i opis regionów fizycznogeograficznych województwa śląskiego wg podziału Kondrackiego (2002), który jest kompleksowym podziałem regionalnym Polski od poziomu prowincji po mezoregiony.
 
   STRONY MODUŁU

► PROWINCJE ► MEZOREGIONY
► TABELA
Rzeźba terenu
Budowa geologiczna
Minerały i skały
Kopaliny
Kamienie w budownictwie ...
Geostanowiska


Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Mapa WMS.
WIKIPEDIA, wolna encyklopedia. Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski
Redaktorzy modułu: Renata DULIAS / Katedra Geografii Fizycznej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu
Ryszard CHYBIORZ / Katedra Geologii Podstawowej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA