Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu

GeoSilesia :: Podział administracyjny

Zestawił: Ryszard CHYBIORZ

Województwo Śląskie położone jest w południowej części Polski i graniczy z województwami: opolskim od zachodu (długość granicy 238 km), łódzkim od północy (143 km), świętokrzyskim od północnego-wschodu (120 km) i małopolskim od wschodu (292 km). Południowa granica województwa jest zarazem granicą państwową z Republiką Czeską (150 km) i Republiką Słowacką (87 km). Powierzchnia matematyczna województwa wynosi 12336,2 km2, co stanowi tylko 3,9% powierzchni kraju. Śląskie jest jedynym województwem w Polsce gdzie jest więcej "powiatów grodzkich" = miasta na prawach powiatu (19), niż "powiatów ziemskich" = powiaty obejmujace kilka gmin (17) (fig. 1). Spośród 167 gmin 49 to gminy miejskie, 22 miejsko-wiejskie i 96 wiejskie. W układzie przestrzennym województwo dzieli się na 4 subregiony (tzw. obszary polityki rozwoju): północny, południowy, środkowy i zachodni. Siedzibą wojewody i sejmiku jest miasto Katowice.

Fig. 1.  Powiaty województwa śląskiego

 

REGION PÓŁNOCNY A*

Miasto na prawach powiatu: Częstochowa (MCZ);
Powiaty: Częstochowski (CZ), Kłobucki (KŁ), Lubliniecki (L);

REGION PÓŁNOCNY B*

Powiaty: Myszkowski (MY), Zawierciański (ZA);

REGION CENTRALNY* 

Miasta na prawach powiatu: Bytom (BY), Chorzów (C), Dąbrowa Górnicza (DG), Gliwice (MG), Jaworzno (J), Katowice (K), Mysłowice (MS), Piekary Śląskie (PS), Ruda Śląska (RS), Siemianowice Śląskie (SS), Sosnowiec (S), Świętochłowice (SW), Tychy (T), Zabrze (Z);
Powiaty ziemskie: Będziński (BE), Bieruńsko-Lędziński (BL),
Gliwicki (G), Mikołowski (MI), Tarnogórski (TG);  

REGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI*

Miasta na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój (JZ), Rybnik (MR), Żory (ZO);
Powiaty: Pszczyński (P), Raciborski (RA), Rybnicki (R), Wodzisławski (WO);
 

REGION POŁUDNIOWY A*

Miasto na prawach powiatu: Bielsko-Biała (MBB);
Powiaty: Bielski (BB), Cieszyński (CI); 

REGION POŁUDNIOWY B*

Powiat: Żywiecki (ZY).

*- regiony wydzielone na potrzeby modułu GeoStanowiska nawiązują do podziału przestrzennego województwa na 4 subregiony (tzw. obszary polityki rozwoju), jak i jego budowy geologicznej.

Patrz także: położenie geograficzne - regiony fizycznogeograficzne - rzeźba terenu - budowa geologiczna - minerały i skały - kopaliny

Data dodania: lipiec 2009 | Data aktualizacji: 12 czerwca 2012
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA