Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu

GeoŚląsk :: Typy kopalin i stan zagospodarowania złóż kopalin

Zestawił: Ryszard CHYBIORZ

W województwie śląskim występują różne kopaliny: 1/ rudy molibdenowo-wolframowe z miedzią, związane z waryscyjskim magmatyzmem granitoidowym (dotychczas nieeksploatowane);  2/ górnokarbońskie złoża węgla kamiennego i metanu (eksploatowane); 3/ triasowe złoża rud cynku i ołowiu (obecnie nieeksploatowane); 4/ różnowiekowe złoża rud żelaza (obecnie nieeksploatowane); 5/ różnowiekowe złoża węgla brunatnego (obecnie nieeksploatowane); 6/ mioceńskie złoża soli, gipsów i siarki (obecnie nieeksploatowane); 7/ mioceńskie złoża gazu (eksploatowane); 8/ różnowiekowe surowce skalne: ilaste, okruchowe i zwięzłe (eksploatowane); 9/ torfy (eksploatowane); 10/ różnowiekowy kalcyt - szpat wapienny (obecnie nieeksploatowany) oraz 11/ solanki, wody lecznicze i termalne (eksploatowane). Czytaj także » Kopaliny :: Definicje i literatura

Zgodnie z "Bilansem zasobów kopalin i wód podziemnych ..." w Polsce występuje prawie 60 typów kopalin. Informacje o typach kopalin i stanie zagospodarowania udokumentowanych złóż kopalin w województwie śląskim wg stanu na 31.XII.2008 i 31.XII.2009 roku przedstawia tabela 1.

Tabela 1.  Typy kopalin i stan zagospodarowania złóż kopalin w województwie śląskim

Lp. Typ kopaliny  Stan zagospodarowania złoża kopalin Złoża kopalin
Według
stanu
na
31.XII
eksploatowane
ciągle i okresowo 
udokumentowane,
ale nie
zagospodarowane
zaniechane skreślone
z bilansu
 zasobów
razem   %
w kraju
1  gaz ziemny 3 - - - 3 1,1 2008
2 1 - - 3 1,1 2009
2  metan pokładów węgla 22 28  2 - 52 100 2008
23 25 2 1 51 100 2009
3  węgiel kamienny 46 32  34 - 112 81,2 2008
46 41 35 1 123 87,2 2009
4  rudy cynku i ołowiu - 7 3 2 12 57,1 2008
- 7 3 - 10 55,6 2009
5 gal, german, kadm, siarka, srebro, tal
6  rudy molibdenowo-wolframowo- miedziowe - 1 -  - 1 100  2008
- 1 - - 1 100 2009
 7  sól kamienna - 1 -  - 1 5,3  2008 
- 1 - - 1 5,3 2009
 8  gliny ceramiczne kamionkowe - 1 -  - 1 4,5 2008
- 1 - - 1 4,5 2009
 9  surowce ilaste ceramiki budowlanej 26 34 85 1 146 11,9 2008
25 35 84 3 147 11,9 2009
 10  surowce ilaste do produkcji cementu - 5 2 - 7 23,3  2008 
- 5 2 - 7 24,1 2009
 11  piaski i żwiry (dawniej kruszywo naturalne) 58 95 51 - 204  3,1  2008 
60 104 55 4 223 3,0 2009
 12  piaski formierskie 2 25 18 - 45 58,4  2008 
2 25 18 - 45 58,4 2009
 13  piaski podsadzkowe 4 10 7 - 21 63,6  2008 
3 9 6 - 18 52,9 2009
 14 - 1 - - 1 1,0 2008
- 1 - - 1 1,0 2009
 15  żwirki filtracyjne - 1 - - 1 50,0  2008 
- 1  - - 1 50,0 2009
 16  dolomit czysty (hutniczy) 2 6 2 - 10 83,3 2008
2 6 2 - 10 83,3 2009
 
 
 
 17
 dolomit jako kamień
 budowlany i kruszywo łamane
3 2 2 - 7    2008 
3 2 2 - 7   2009
 wapienie 2 3 2 - 7   2008
2 3 2 - 7   2009
 wapień dolomityczny 1 - - - 1   2008
1 - - - 1   2009
 piaskowiec 10 5 6 - 21 8,0 2008
10 5 6 - 21 6,9 2009
 
 18
 dla przemysłu cementowego 1 9 2 - 12 16,9  2008 
1 8 3 - 12 16,7 2009
 dla przemysłu wapienniczego - 10 12 - 22 19,1 2008
- 10 12 - 22 19,3 2009
 19  torfy 2 2 1 - 5 2,1 2008
2 5 1 - 8 3,3 2009
 20  solanki, wody lecznicze i termalne 3 - 1 - 4 4,8 2008
3 - 1 - 4 4,8 2009
 21
 surowce skalne towarzyszące  i odpadowe
ze złóż węgla kamiennego i wapienia
  RAZEM 185 277 231 3 696   2008
185 296 234 9 724   2009
  
Natomiast z "Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.XII.1987" wynika, że w dawnym województwie katowickim udokumentowano także: 2 złoża bentonitów (Czerwona Gwardia, Powstańców Śląskich) i 1 złoże łupków ogniotrwałych (Ziemowit).
 
  • GABZDYL W., HANAK B. 2005: Surowce mineralne Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i obszarów przyległych. Przegląd Geologiczny, 53 (9): 726-733.
  • GABZDYL W., GOROL M. 2008: Geologia i bogactwa mineralne Górnego Śląska i obszarów przyległych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
  • KAPUŚCIŃSKI T., PROBIERZ M. 2005: Karbońskie łupki ogniotrwałe (tonsteiny) w odpadach górniczych KWK Ziemowit. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 21 (3): 21-35.   
  • Centralna Baza Danych Geologicznych. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badadawczy, Warszawa.
  • Infogeoskarb - baza danych. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badadawczy, Warszawa.  
  • System Gospodarki i Ochrony Bogactw Nineralnych MIDAS. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badadawczy, Warszawa.
  • Serwis mapowy WMS. Złoża surowców, obszary i tereny górnicze. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badadawczy, Warszawa.
  • Wykaz złóż i lokalizacji geologicznych w Polsce http://www.redbor.pl/wyprawy/lokalizacje/0_lokalizacje.htm
  • WYSZOMIRSKI P., LEWICKA E. 2006: Bentomity jako uniwersalny surowiec wielu dziedzin przemysłu. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 21 (3): 5-19. 
Data dodania: 29 stycznia 2011| Data aktualizacji: 25 września 2012
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA