Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu

Georóżnorodność i geoturystyka :: wybrana literatura A-K

Zestawił: Ryszard CHYBIORZ

 • ADACH L., KOWALSKA M., ROSZKOWSKA J., 2009: Geoturystyka szansą rozwoju regionu - folder. PIG-PIB, Warszawa.
 • ALEXANDROWICZ Z., 1978: Ochrona zabytków przyrody nieożywionej. [W:] Michajłow W., Zabierowski K. (red.). Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, 1: 358–426. Wyd. PWN.
 • ALEXANDROWICZ Z., 1991: Stanowisko dokumentacyjne jako nowa kategoria ochrony przyrody nieożywionej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 47: 5–9.
 • ALEXANDROWICZ Z. (red.), 1999: Representative Geosites of Central Europe. Polish Geological Inst. Special Paper 2.
 • ALEXANDROWICZ Z., 2003: Ochrona dziedzictwa geologicznego Polski w koncepcji europejskiej sieci geostanowisk. Prz. Geol., 51: 224–230.
 • ALEXANDROWICZ Z., 2004: Perspektywy rozwoju geoochrony w krajach Wspólnoty Europejskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 60: 87–99.
 • ALEXANDROWICZ Z., 2006: Framework of European geosites in Poland. Nature Conservation vol. 62 (5): 63-87.
 • ALEXANDROWICZ Z., 2006: Geopark – nature protection category aiding the promotion of geotourism (Polish perspectives). Geoturystyka– Geotourism, 5: 3–12.
 • ALEXANDROWICZ Z., 2007: Geoochrona w ujęciu narodowym, europejskim i światowym (ze szczególnym uwzględnieniem Polski). Biuletyn PIG, 425.
 • ALEXANDROWICZ Z. i WIMBLEDON W.A.P, 2000: The concept of world litosphere reserves. Mem. Descr. Carta Geol. d’It., LIV: 347–352.
 • ALEXANDROWICZ P. i MAZUR S., 1998: Wschodnie Karkonosze – potencjalny poligon dydaktyczny w popularyzacji nauk o Ziemi. Geoekologiczne Problemy Karkonoszy, Materiały z sesji naukowej w Przesiece 15–18 X 1997, Poznań: 273–278.
 • BOBIŃSKI W., GAWLIKOWSK E. i KŁONOWSKI M. 1999: Important geosites of the Polish Sudetes. Polish Geological Institute Special Papers, 2: 19–26.
 • Czasopismo GeoTurystyka wydawane od 2004 roku.
 • GONERA M., 2005: Zabytki przyrody nieożywionej, czyli dobro nie powszechnego użytku. Prz. Geol., vol. 53 (3): 199-204.
 • GONERA M., 2008: Geoochrona konserwatorska w realiach rzeczywistości rynkowej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 64: 127–142.
 • GONERA M., 2009: Obszary górnicze i geoochrona konserwatorska – niedoszacowane partnerstwo. Górn. Odkryw., 50: 37–41. 
 • GRABOWSKI D., SIKORSKA-MAYKOWSKA M., 2000: Klasyfikacja propozycji stanowisk dokumentacyjnych przyrody nieożywionej przedstawianych na MGGP. Prz. Geol., tom 48, nr 9.
 • GRANICZNY M., UŚCINOWICZ Sz. i in. (red.), 2010: Internacional Conference on Geodiversity, Natural and Cultural Heritage of the Kaszuby Region: Eastern Pomerania - Poland, wuide-book of the field excursion. Gdańsk 6 - 10 września 2010.  
 • JAKUBOWSKI K.J., 2003: Geological heritage and museums – traditions and new challenges. W: Ber A. i Alexandrowicz Z. (eds.), Geological Heritage Concept, Conservation and Protection Policy in Central Europe, October 3–4, Cracow, Poland: Abstracts and field trip guide-book, 32, Wydawnictwo Polish Geological Institute, Warszawa.
 • JAKUBOWSKI K.J., 2004: Geological heritage and museums. Państwowy Instytut Geologiczny, Special Papers, 13.
 • JAKUBOWSKI K.J., SKOCZYLAS J., ZIOMEK J., 2009: Akademickie muzea geologiczne w upowszechnianiu wiedzy o Ziemi. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • JEZIERSKI H.J., 2009: Geologia dla turystyki. Prz. Geol., 57 (8): 622.
 • JURECZKA J., 2001: Odsłonięcia powierzchniowe w koncepcji ochrony georóżnorodności Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Prz. Geol., 49 (11): 1101-1114.
 • KOSTRZEWSKI A., 1998: Georóżnorodność rzeźby jako przedmiot badań geomorfologii. [w:] K. Pękala (ed.), Główne kierunki badań geomorfologicznych w Polsce, IV Zjazd Geomorfologów Polskich, UMCS, Lublin, 11-16.
 • KOT R., LEŚNIAK K., 2006: Ocena georóżnorodności za pomocą miar krajobrazowych – podstawowe trudności metodyczne. Przegląd Geograficzny, 78, 1: 25–45.
 • KOZŁOWSKI S., 1997: Program ochrony georóźnorodności w Polsce. Prz. Geol., 45 (4): 489–496.
 • KOZŁOWSKI S., MIGASZEWSKI Z.M., GAŁUSZKA A., 2004: Geodiversity conservation - conserving our geological heritage. Państwowy Instytut Geologiczny, Special Papers, 13.
 • KRZECZYŃSKA M., WOŹNIAK P., GAŹDZICKA E., 2008: Pierwsza geologiczna ścieżka dydaktyczna na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej! Prz. Geol., 56 (12): 1039-1043.

Literatura L-Z

Czytaj także:
Goparki :: wybrana literatura
GeoPolska :: Przewodniki i mapy

Data dodania: kwiecień 2009 | Data aktualizacji: 8 stycznia 2013

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA