Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu
 Strona główna » GeoŚląsk - linki » Bazy danych i portale internetowe » Centralny Rejest Geostanowisk Polski

Województwo śląskie w CRGP

Zestawił: Ryszard Chybiorz

W Centralnym Rejestrze Geostanowisk Polski (CRGP), aplikacji internetowej prowadzonej przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, znajduje się 183 stanowisk z terenu województwa śląskiego (wg stanu z 30 marca 2013 r., liczby w nawiasach wg stanu z 20 listopada 2011 r.):
67 (44) - elementy rzeźby - formy denudacyjne,
38 (36) - inne (blok piaskowca, głazy narzutowe, jaskinie, studnie krasowe, kuesta, uwał),
27 (24) - obiekty wodne (wodospady, wywierzyska, źródła i inne),
34 (27) - odsłonięcia geologiczne sztuczne,
  9 (9) - odsłonięcia geologiczne naturalne,
  7 (5) - pozostałości górnictwa,
  1 (1) - stanowiska paleontologiczne.
W ślaskim nie wyznaczono elementów rzeźby - form akumulacji oraz stanowisk interesujących minerałów i skał.Wśród geostanowisk województwa śląskiego są obiekty o randze: międzynarodowej - 6 (6), krajowej - 18 (18), regionalnej - 83 (75) i lokalnej - 76 (47).

Obiekty o randze międzynarodowej:
1/ glinianka w Lipiu Śląskim (Lisowicach) - stanowisko paleontologiczne
2/ Jaskinia Malinowska - forma denudacyjna
3/ Jaskinia Miecharska - forma denudacyjna
4/ Jaskinia Wiślańska - forma denudacyjna
5/ Skansen Górniczy "Królowa Luiza" - pozostałości górnictwa
6/ Zabytkowa KWK "GUIDO" - pozostałości górnictwa
 
Obiekty o randze krajowej:
 1/ Brama Twardowskiego - forma denudacyjna
 2/ Głaz nazutowy w Raciborzu - inne
 3/ Góra Zborów (Góra Berkowa) - forma denudacyjna
 4/ Jaskinia Komonieckiego - forma denudacyjna
 5/ Jaskinia Olsztyńska - inne
 6/ Jaskinia w Trzech Kopcach - forma denudacyjna
 7/ Jezioro krasowe w Kusiętach - obiekt wodny
 8/ Kamieniołom warstw lgockich w Kozach - odsłonięcie geologiczne sztuczne
 9/ Kuesta jurajska - inne
10/  Osuwisko na Muronce - forma denudacyjna
11/ Rezerwat Góry Towarne - forma denudacyjna
12/ Rezerwat Szachownica - odsłonięcie geologiczne sztuczne
13/ Skała 504 (Czubata) na Górze Janowskiego (Zamkowej) - forma denudacyjna
14/ Skała Okiennik Wielki - forma denudacyjna
15/ Ślady eksploatacji rudy żelaza - Zborowskie - pozostałości górnictwa
16/ Uwał Koziniec - inne
17/ Jaskinia Wietrzna Dziura w Magurce - forma denudacyjna
18/ Źródła w Rudnikach (Łakotnik) - obiekt wodny.  
 


Data dodania: 27 grudnia 2011 | Data aktualizacji: 30 marca 2013       
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA