Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu
 Strona główna » GeoPolska » Georóżnorodność i geoturystyka » Literatura » Geoparki - wybrana literatura

Geoparki :: wybrana literatura

 • ALEXANDROWICZ Z. i ALEXANDROWICZ S.W., 2001 — Wyżyna Krakowsko-Częstochowska w koncepcji międzynarodowej sieci UNESCO — GEOPARK. [W:] Partyka J. (red.) — Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Mat. Konf., Ojców: 15–17.
 • ALEXANDROWICZ Z. 2003: Ochrona dziedzictwa geologicznego Polski w koncepcji europejskiej sieci geostanowisk. Prz. Geol., 51: 224–230.
 • ALEXANDROWICZ Z., ALEXANDROWICZ S.W., 2004: Geoparks – the most valuable landscape parks in southern Poland. Polish Geological Institute Special Papers, 13: 49–56.
 • ALEXANDROWICZ Z., 2006: Geoparki — nowe wyzwanie dla ochrony dziedzictwa geologicznego. Prz. Geol., vol. 54, nr 1: 36 - 41.
 • ALEXANDROWICZ Z., 2006: Geopark – nature protection category aiding the promotion of geotourism (Polish perspectives). Geoturystyka 2 (5) 2006: 3-12.
 • ALEXANDROWICZ Z., MIŚKIEWICZ K., 2007: Światowa Sieć narodowych Geoparków UNESCO (procedura tworzenia). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63 (2): 3-14.
 • BADURA J., GAWLIKOWSKA E., KASIŃSKI J.R., KOŹMA J., KUPETZ M., PIWOCKI M. i RASCHER J., 2002: Geopark „Łuk Mużakowa” — proponowany transgraniczny obszar ochrony georóżnorodności. Prz. Geol., 51: 54–58.
 • DMYTROWSKI P., KICIŃSKA A., 2011: Waloryzacja geoturystyczna obiektów przyrody nieożywionej i jej znaczenie w perspektywie rozwoju geoparków. Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 29: 11-20.
 • FIJAŁKOWSKA-MADER A., POROS M., 2011: 9. Europejska Konferencja Geoparkowa Lesbos, Grecja, 1–5.10.2010. Prz. Geol., vol. 59, nr 2: 125.
 • GAŁUSZKA A., WOJCIECHOWSKI K., 2003: Geoparki - nowa forma ochrony litosfery. Miesięcznik Dzikie Życie.
 • GEOTURISM IN POLAND, 2008. Przegląd Geologiczny, vol. 56, nr 08/1.
 • GEOTURYSTYKA W POLSCE, 2011. Prz. Geol., vol. 59, nr 4.
 • GOLONKA J., DOKTOR M., KROBICKI M., MIŚKIEWICZ K., BARTUŚ T., STADNIK R., WAŚKOWSKA A., 2012: Transgraniczny geopark pieniński jako stymulator rozwoju regionu. [w:] Piotr Sadowski (red. nauk.), Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim, PPWSZ, Nowy Targ: 47-56.
 • HACZEWSKI G., 2011: O celowości utworzenia Geoparku w Bieszczadach Wysokich. Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 29: 61-66.
 • HARASIMIUK M., DOMONIK A., MACHALSKI M., PINIŃSKA J., WAROWNA J., SZYMKOWIAK A., 2011: Małopolski Przełom Wisły – projekt geoparku. Prz. Geol., vol. 59, nr 05: 405-416.
 • IHNATOWICZ A., KOŹMA J., WAJSPRYCH B., 2011: Wałbrzyski Obszar Geoturystyczny – inwentaryzacja geotopów dla potrzeb promocji geoturystyki. Prz. Geol., nr 11: 722-731.
 • KICIŃSKA A., FIGNA J., 2011: Korzyści wynikające z rozwoju turystyki specjalnych zainteresowań na obszarach geoparków. Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 29: 21-28.
 • KIN A., 2011: Koncepcja Geoparku Przyrodniczo-Kulturowego „Szczercowskie Diamenty”. Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 29: 77-96.
 • KNAPIK R., SOBCZYK A. i ALEKSANDROWSKI P., 2007: Karkonoski Park Narodowy – proponowany obszar ochrony georóżnorodności w Europejskiej Sieci Geoparków. [W:]: ŠTURSA J. i KNAPIK R. (eds), Geoekologické problémy Krkonoš. Sborn. Mez. Věd. Konf., říjen 2006, Svoboda n. Úpou. Opera Corcontica, 44/2: 585–592.
 • KNAPIK R., MIGOŃ P., 2010: Karkonoski Park Narodowy z otuliną jako geopark krajowy. Przeględ Geologiczny, vol. 58, nr 11: 1065-1069.
 • KNAPIK R., MIGOŃ P., SZUSZKIEWICZ A. i ALEKSANDROWSKI P., 2011: Geopark Karkonosze – georóżnorodność i geoturystyka. Przeględ Geologiczny, vol. 59, nr 4: 311-322.  
 • KONDEJ P., 2011: Geopark Krajowy – kluczem do sukcesu geoturystyki. Prz. Geol., vol. 59, nr 4: 271–275.
 • KOZINA K., 2008: Formy rzeźby spotykane w europejskich geoparkach. Landform Analysis, Vol. 9: 293–296.
 • KOŹMA J. 2004: Polsko-Niemiecki projekt „Geopark Łuk Mużakowa” – wkład polskiej służby geologicznej w realizację europejskich programów ochrony georóżnorodności (UNESCO). [W:] JANASZEK-SZAFRAŃSKA K., AUGUST C., ŚWIDURSKI A. i ĆWIAKALSKI J. (eds), Ochrona Georóżnorodności, Materiały Sesji Naukowej z okazji XV Zjazdu Stowarzyszenia Geologów Wychowanków Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław: 14–26.
 • KOŹMA J., 2006 (red.): Geopark Łuk Mużakowa - szansą rozwoju turystycznego. Stowarzyszenie Geopark Łuk Mużakowa.
 • KOŹMA J., 2011: Transgraniczny Geopark Łuk Mużakowa. Przegląd Geologiczny, vol. 59, nr 4: 276-290.
 • ŁAPIŃSKA H., 2011: Możliwości i kierunki przekształceń terenów poeksploatacyjnych – architektoniczno-urbanistyczny aspekt Geoparku Amonity. Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 29: 67-75.
 • MAJEWSKA A., WIŚNIEWSKA M., 2011: Geoparki jako nowe narzędzie rozwoju turystyki. Idea promowania georóżnorodności, aktualne problemy i wyzwania. http://www.turyzmdlaregionu.eu/gfx/turyzm/userfiles/_public/artykul_2/majecka_wisniewska_artykul_kwartalny.pdf
 • MIGOŃ P., 2012: Geoturystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 
 • MIŚKIEWICZ K., 2006: Projekt transgranicznego geoparku w Pieninach (Das Projekt der Gründung eines grenzübergreifenden Geoparks in Pieniny), [w:] J. Koźma (red.), Konferencja polsko-niemiecka: Geopark Łuk Mużakowa – szansą rozwoju regionalnego, Stowarzyszenie Geopark Łuk Mużakowa, 80: 17–20.
 • MIŚKIEWICZ K., GOLONKA J., WAŚKOWSKA A., DOKTOR M., SŁOMKA T., 2011: Transgraniczny geopark Karpaty fliszowe i ich wody mineralne. Prz. Geol., vol., nr 09: 611-621.
 • PATZAK M., EDGER W., 1998: UNESCO GEOPARK. A new Programme – a new UNESCO Label. Geologia Balcanica, 28, 3-4: 33–35.
 • PIEŃKOWSKI G., 2011: Geologiczne muzea i parki tematyczne dźwignią edukacji, rozwoju i biznesu. Prz. Geol., vol. 59, nr 4: 323–328.
 • XIII Międzynarodowa Konferencja "Geotopy i współpraca międzynarodowa". Cottbus, 20-24 maja 2009 r. 
 • STRZYŻ M., 2011: Koncepcja Geoparku Świętokrzyskiego – wybrane problemy. Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 29: 117-122.
 • URBAN J. i WRÓBLEWSKI T., 2004: Chęciny–Kielce Landscape Park — an example of officialy not proclaimed geopark. Pol. Geol.Inst. Spec. Pap., 13: 131–135.
 • WASILUK R., 2012: Projekt geoparku „Dolina Wisłoka – Polski Teksas”. [W:] Abstrakty. II Kongres Geologiczny w Warszawie.
 • WOŹNIAK P., SIKORA R., LASOŃ K., MAROWIAK M., HAISIG J., SZULC J., HADGORN H., 2011: Geopark Góra św. Anny – „król-tuŁacz” wrócił na stolicę! Przegled Geologiczny, vol. 59, nr 4: 291-310. 
 • ZIOMEK J. OLACZEK R., KOPEĆ D., 2011: Geopark Przysucha – koncepcja parku krajobrazowego i założenia jego ochrony. Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 29: 41-60.
Strony www


Czytaj także:
Georóżnorodność i geoturystyka :: wybrana literatura A-K
Georóżnorodność i geoturystyka :: wybrana literatura L-Z
GeoPolska :: Przewodniki i mapy

Data dodania: 7 stycznia 2013 | Data aktualizacji:
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA