Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu
 Strona główna » GeoPolska » Georóżnorodność i geoturystyka » Literatura » Georóżnorodność i geoturystyka - wybrana literatura L-Z

Georóżnorodność i geoturystyka :: wybrana literatura L-Z

Zestawił: Ryszard CHYBIORZ

 • LIWANOWSKI D., 2010: Welcome to Poland – on the route of the biggest tourist attractions. Prz. Geol., 58, nr 9/1: 824-832.
 • MAŁKOWSKI S., 1928: Cele i znaczenie ochrony zabytków przyrody nieożywionej. Zabytki Przyrody nieożywionej, 1: 5–7.
 • MIGOŃ P., 2012: Geoturystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • MIŚKIEWICZ K., DOKTOR M. i SŁOMKA T., 2007: Naukowe podstawy geoturystyki – zarys problematyki. Geoturystyka – Geotourism, 11: 3–12.
 • OTĘSKA-BUDZYN J., 1992: Funkcje obszarów i obiektów chronionych w popularyzacji i dydaktyce nauk o Ziemi. Ochrona Przyrody, 50, I, 129–169.
 • OTĘSKA-BUDZYN J., 1994: Europejska Asocjacja na rzecz Ochrony Dziedzictwa Geologicznego (skrót regulaminu). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 50, 4, 83-86.
 • OTĘSKA-BUDZYN J., 2004: Dziedzictwo geologiczne i jego ochrona. W: Grzegorczyk M. (red.), Akademia Ochrony Przyrody, 43–45, Wydawnictwo Instytutu Ochrony Przyrody PAN i Ośrodka Studiów Franciszkańskich, PAT, Kraków.
 • OTĘSKA-BUDZYN J., 2007: Ochrona dziedzictwa geologicznego - idee fixe przyrodników czy wymóg chwili? Komunikat. Geologia, tom 33, zeszyt 1: 131–138.
 • SŁOMKA T. i KICIŃSKA-ŚWIDERSKA A., 2004: Geoturystyka – podstawowe pojęcia. Geoturystyka – Geotourism, 1: 2–5.
 • SŁOMKA T., KICIŃSKA-ŚWIDERSKA A., DOKTOR M. I JONIEC A. (red.), 2006: Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, Kraków: 1–260.
 • SŁOMKA T. (red.), 2012: Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
 • SŁOMKA T. i MAYER W., 2010: Geotourism and geotourist education in Poland. [W:] Newsome D. i Dowling R.K. (red.) Geotourism: The Tourism of Geology and Landscape. Goodfellow Publishers Ltd.:142–157.
 • STRZYŻ M., ŚWIERCZ A. (red.), 2011: Perspektywy rozwoju geoparków w świetle badań krajobrazowych i regionalnych teoria i praktyka. Problemy Ekologii Krajobraz, vol. 29.
 • WIEWIÓRKA J., DUDEK K., CHARKOT J. i GONERA M. 2009: Natural and historical heritage of the Bochnia Salt Mine (South Poland). Studia Universitatis Babes-Bolyai, ser. Geologia, 54: 43–47.
 • WIEWIÓRKA J., GONERA M., KUC T. i BRUDNIK K., 1994: Geologiczne stanowiska dokumentacyjne w Kopalni Soli Wieliczka. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 50: 57–65.
 • WIMBLEDON W.A.P., 1996: National site selection, a stop on the road to a European Geosite. Geologia Balcanica, 26, 15–27.
 • WIMBLEDON W.A.P., 1999: GEOSITES – an International Union of Geological Sciences initiative to conserve our geological heritage. W: Alexandrowicz Z. (ed.), Representative geosites of Central Europe, Proc. of the Central Europe working group, workshop ProGEO’97, October 14–17, 1997, Kraków, Poland, Polish Geologial Institute Special Papers, 2, 5–8.
 • ZWOLIŃSKI Z., 2004: Geodiversity. [w:] A. S. Goudie (ed.), Encyclopedia of Geomorphology, Vol. 1, Routledge, 417-418.
 • ŻABA J., GAIDZIK K., 2010: Geoturystyka – nowa interdyscyplinarna dziedzina nauk o Ziemi. Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Turystyka i Rekreacja, 1 (1): 6-13.

Literatura A-K


Czytaj także:
Geoparki :: wybrana literatura
GeoPolska :: Przewodniki i mapy

Data dodania: kwiecień 2009 | Data aktualizacji: 7 stycznia 2013

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA