Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu

GeoŚląsk :: Wody powierzchniowe

Zestawił: Ryszard Chybiorz

Teren województwa śląskiego odwadniany jest przez rzeki należące do obszarów dorzeczy: Odry, Wisły i Dunaju. Obszary dorzeczy Odry i Wisły należą do zlewiska Morza Bałtyckiego, a obszar dorzecza Dunaju do zlewiska Morza Czarnego (fig. 1). Zlewiska te oddziela kontynentalny dział wodny, a dorzecza Odry i Wisły dział wodny pierwszego rzędu (fig. 2).

Fig. 1. Dorzecza w Polsce wg Komputerowej Mapy Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP)
Dorzecze numer: 1 - dorzecze Odry, 2 - dorzecze Wisły, 3 - zlewnia Zalewu Szczecińskiego, 4 - dorzecza rzek pomorza, 5 - zlewnia Zalewu Wiślanego, 6 - dorzecze Niemna, 7 - dorzecze Dniestru, 8 - dorzecze Dunaju, 9 - dorzecze Łaby. Linie szare - granice województw.
 

Szczegółowy przebieg granic obszarów dorzeczy Wisły i Odry jest ustanowiony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne (z późniejszymi zmianami).

W województwie śląkim obszar dorzecza Wisły obejmuje fragmenty regionów wodnych: Małej Wisły, Górnej Wisły i Środkowej Wisły, a obszar dorzecza Odry fragmenty regionów wodnych: Górnej Odry, Środkowej Odry i Warty. Niewielki, bo liczący zaledwie 24,2 km2, fragment obszaru dorzecza Dunaju należy do regionu wodnego Czdeczki (fig. 2). Powierzchnia regionów wodnych i obszarów dorzeczy w województwie śląskim (w procentach) przedstawiona jest w tabeli 1.  
 

 

Fig. 2. Przebieg granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych w województwie ślaskim
Obszar dorzecza Wisły: 1 - region wodny Małej Wisły, 2 - region wodny Górnej Wisły, 3 - region wodny Środkowej Wisły; Obszar dorzecza Odry: 4 - region wodny Górnej Odry, 5 - region wodny Środkowej Odry, 6 - region wodny Warty; Obszar dorzecza Dunaju: 7 - region wodny Czadeczki;
Działy wodne: a - kontynentalny, b - I rzędu;  Linie szare - granice powiatów. 

 Tabela 1. Powierzchnia regionów wodnych i obszarów dorzeczy w województwie śląskim

Region wodny
numer
 
Region wodny

 
Powierzchnia regionu wodnego
 
w %
Obszar dorzecza

 
Powierzchnia
obszaru dorzecza
w %
1 Małej Wisły 26,6 Wisły 44,5
2 Górnej Wisły 9,9
3 Środkowej Wisły 8,0
4 Górnej Odry 22,3 Odry 55,3
5 Środkowej Odry 7,4
6 Warty 25,6
7 Czadeczki 0,2 Dunaju 0,2

      Źródło: opracowanie własne

Zadania związane z utrzymywaniem wód i urządzeń wodnych w regionie wodny Małej Wisły, Górnej Odry i Czadeczki wykonuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Gliwicach, w regionie  wodnym Górnej Wisły RZGW w Krakowie, w regionie wodnym Środkowej Wisły RZGW w Warszawie, w regionie wodnym Środkowej Odry RZGW we Wrocławiu, a w regionie wodnym Warty RZGW w Poznaniu (fig. 3). 

    

Fig.3. Obszary działania Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW)
 Linie szare - granice województw. 
  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data dodania: 11 marca 2011| Data aktualizacji: 22 października 2013

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA