Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu

GeoŚląsk :: Powierzchniowe utwory geologiczne

Zestawił: Ryszard CHYBIORZ

Na powierzchni województwa śląskiego występują utwory geologiczne zaliczane do 9 z 14 okresów geologicznych rozpoznanych w Polsce. W regionie północnym, centralnym i zachodnim (Niecka Nidziańska, Wyżyna Śląsko-Krakowska i Nizina Śląska) odsłaniają się skały kenozoiczne (paleogen, neogen i czwartorzęd), mezozoiczne (trias, jura i kreda) i górnopaleozoiczne (dewon, karbon i perm), a w regionie południowym (Kotliny Podkarpackie Zachodnie i Zewnętrzne Karpaty Zachodnie) tylko skały kenozoiczne (paleogen, neogen i czwartorzęd) i mezozoiczne (jura i kreda). Więcej informacji o skałach występujących w województwie śląskim znajdziesz w modułach: Minerały i skały, Surowce mineralne i Geostanowiska.

MAPA GEOLOGICZNA POWIERZCHNIOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA TLE CIENIOWANEGO MODELU POWIERZCHNI TERENU
Autorzy: Zbigniew MAŁOLEPSZY*, Jerzy NITA* (2004)
 

   

Uwaga do mapy! Linie czarne ciągłe = granice powiatów.

Budowa geologiczna województwa śląskiego - z uwzględnieniem stratygrafii, petrografii, tektoniki, a także genezy utworów - przedstawiona jest na 6 arkuszach Mapy geologicznej Polski w skali 1 : 200 000 oraz 58 arkuszach Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 wraz z objaśnieniami tekstowymi. Ich głównym wykonawcą i wydawcą jest Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, a sprzedaż map prowadzi Sekcja Dystrybucji Wydawnictw PIG-PIB.

Synteza wiedzy geologiczno-stratygraficznej o występowaniu, wieku i rozprzestrzenieniu jednostek litostratygraficznych w Polsce przedstawiona jest w publikacji Tabela stratygraficzna Polski, składającej się z dwóch arkuszy: Polska pozakarpacka i Karpaty.

Data dodania: lipiec 2009 | Data aktualizacji: 02 kwiecień 2012
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA