Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu

Zdjęcia :: Wyżyna Częstochowska 1

Wyżyna Częstochowska 1

Mezoregion Wyżyna Częstochowska (341.31) jest częścią makroregionu Wyżyna Krakowsko - Częstochowska, który należy do podprowincji Wyżyna Śląsko - Krakowska. Charakterystycznym elementem krajobrazu Wyżyny Częstochowskiej są liczne skaliste wzgórza (ostańce) zbudowane z górnojurajskich wapieni skalistych. Ze względu na krasowy charakter podłoża jest tu dużo form (jaskinie, leje) krasowych i mało rzek. Liczne suche obniżenia między wzgórzami prowadzą wody jedynie okresowo, po ulewnych deszczach i w czasie roztopów – są to tzw. doliny wodące. W Kromołowie i Bzowie, u podnóża kuesty, występują obfite źródła krasowe, z których biorą początek rzeki Warta i Czarna Przemsza. Ze źródeł krasowych w Złotym Potoku bierze początek Wiercica, w Siamoszycach – Krztynia, a w Zdowie - Białka Zdowska. Wschodnią część Wyżyny Częstochowskiej, jak i sąsiadujący z nią od tej strony kredowy Próg Lelowski rozcina dolina Pilicy. Patrz także » Geostanowiska w regionie północnym
 
Foto: Ryszard CHYBIORZ, Tadeusz DULIAS, Jerzy NITA, Andrzej TYC

Kusięta, Góry Towarne
Trzebniów, ostaniec
Podzamcze, Góra Birów
Podzamcze, Zamek Ogrodzieniec
Smoleń, wzgórze zamkowe
Smoleń, dolina wodąca
Ryczów, Straszykowa i Ruska Góra
Hutki-Kanki, Góra Chełm
Niegowonice, Góra Kromołowiec
Kromołów, główne źródło Warty
Bzów, źródła Czarnej Przemszy
Złoty Potok, źródło Zygmunta
Złoty Potok, Grota Niedźwiedzia
Podlesice, Jaskinia Głęboka
Kusięta, Jaskinia w Zielonej Górze
Siedlec, kamieniołom
        
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA