Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu

Zdjęcia :: WYŻYNA KRAKOWSKO - CZĘSTOCHOWSKA

WYŻYNA KRAKOWSKO - CZĘSTOCHOWSKA

Makroregion Wyżyna Krakowsko-Częstochowska (341.3) jest częścią podprowincji Wyżyna Śląsko-Krakowska, która należy do prowincji Wyżyny Polskie. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska dzieli się na następujące makroregiony: Wyżynę Częstochowską, Wyżynę Olkuską, Rów Krzeszowicki i Grzbiet Tenczyński. Do województwa śląskiego należy prawie cała Wyżyna Częstochowska (341.31) i niewielki fragment Rowu Krzeszowickiego (341.33). Charakterystycznym elementem krajobrazu Wyżyny Częstochowskiej są liczne skaliste wzgórza (ostańce) zbudowane z górnojurajskich wapieni skalistych. Ze względu na krasowy charakter podłoża jest tu dużo form (jaskinie, leje) krasowych i mało rzek. Liczne suche obniżenia między wzgórzami prowadzą wody jedynie okresowo, po ulewnych deszczach i w czasie roztopów – są to tzw. doliny wodące. W Kromołowie i Bzowie, u podnóża kuesty, występują obfite źródła krasowe, z których biorą początek rzeki Warta i Czarna Przemsza. Ze źródeł krasowych w Złotym Potoku bierze początek Wiercica, w Siamoszycach – Krztynia, a w Zdowie - Białka Zdowska. Wschodnią część Wyżyny Częstochowskiej, jak i sąsiadujący z nią od tej strony kredowy Próg Lelowski rozcina dolina Pilicy.


Foto: Ryszard CHYBIORZ, Tadeusz DULIAS, Jerzy NITA, Andrzej TYCWyżyna Częstochowska 1

Foto: Ryszard CHYBIORZ, Tadeusz DULIAS, Jerzy NITA, Andrzej TYC
więcej
Foto: Robert KOWALIKWyżyna Częstochowska 2

Foto: Robert KOWALIK
więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA