Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu

Zdjęcia :: Wyżyna Częstochowska 2

Wyżyna Częstochowska 2

Mezoregion Wyżyna Częstochowska (341.31) jest częścią makroregionu Wyżyna Krakowsko - Częstochowska, który należy do podprowincji Wyżyna Śląsko - Krakowska. Charakterystycznym elementem krajobrazu Wyżyny Częstochowskiej są liczne skaliste wzgórza (ostańce) zbudowane z górnojurajskich wapieni skalistych. Ze względu na krasowy charakter podłoża jest tu dużo form (jaskinie, leje) krasowych i mało rzek. Liczne suche obniżenia między wzgórzami prowadzą wody jedynie okresowo, po ulewnych deszczach i w czasie roztopów – są to tzw. doliny wodące. W Kromołowie i Bzowie, u podnóża kuesty, występują obfite źródła krasowe, z których biorą początek rzeki Warta i Czarna Przemsza. Ze źródeł krasowych w Złotym Potoku bierze początek Wiercica, w Siamoszycach – Krztynia, a w Zdowie - Białka Zdowska. Wschodnią część Wyżyny Częstochowskiej, jak i sąsiadujący z nią od tej strony kredowy Próg Lelowski rozcina dolina Pilicy. Patrz także » Geostanowiska w regionie północnym

Foto: Robert KOWALIK

Morsko, zamek Bąkowiec
Ostańce skalne
Ostańce skalne

Siedlec, Przeprośna Górka
Olsztyn, Góra Białko
Olsztyn, Góra Zamkowa
Olsztyn, kamieniołom Kielniki
Olsztyn - Sokole Góry, Góra Pustelnica
Olsztyn - Sokole Góry, Jaskinia Olsztyńska
Olsztyn - Sokole Góry, Jaskinia Olsztyńska
Złoty Potok - Siedlec, Brama Twardowskiego
Złoty Potok - Ostrężnik, Jaskinia Ostrężnicka
Złoty Potok - Ostrężnik, Jaskinia Ostrężnicka
Złoty Potok, Grota Niedźwiedzia
Żarki - Leśniów, źódło potoku Leśniówka
        
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA