Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu
 Strona główna » Wydarzenia » Kopalnia Lipówka ( 2013-11-27)

Wydarzenia

W dniu 10 maja 2013 roku odbyło się uroczyste otwarcie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej w kamieniołomie „Lipówka” w Rudnikach k. Częstochowy. Ścieżka prowadzona jest przez teren wyrobiska wykorzystywanego do 1989 r. przez cementownię Rudniki jako źródło wapieni jurajskich, które są podstawowym surowcem w procesie produkcji cementu.Północna-wschodnia część kamieniołomu „Lipówka” w Rudnikach. Fot. W. Krawczyński.


 
 Zachodnia część kamieniołomu „Lipówka” w Rudnikach. Fot. J. Nita.

Ścieżka obejmuje 16 tablic informacyjnych, w tym 11 stanowisk, które przedstawiają najciekawsze fragmenty kamieniołomu, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk oraz obiektów przyrody nieożywionej. Do kamieniołomu można dojechać pociągiem z Częstochowy. Wysiadamy na stacji Rudniki i po przejściu na południową stronę ulicy Dworcowej znajdujemy się przy wejściu do kamieniołomu. Można również dojechać drogą nr 91 (trasa Częstochowa - Radomsko) i zaparkować samochód przed dworcem PKP w Rudnikach (ryc. 1).

  
Ryc.1. Trasa ścieżki edukacyjnej w kamieniołomie „Lipówka” w Rudnikach k. Częstochowy (wg A. Śliwińskiej-Wyrzychowskiej (red.), 2013).


Szczegółowy opis stanowisk zawiera publikacja - Kopalnia przywrócona naturze. Przewodnik po przyrodniczej ścieżce dydaktyczno-edukacyjnej na obszarze nieczynnej kopalni odkrywkowej "Lipówka" w Rudnikach koło Częstochowy - przygotowana przez zespół ekspertów z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie pod kierunkiem dr Anny Śliwińskiej-Wyrzychowskiej. Przewodnik został wydany w 2013 roku dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz CEMEX Polska (plik PDF). W ramach projektu wydano również ulotkę o ścieżce zawierającą najważniejsze informacje na temat tego miejsca (plik PDF).

Ścieżka „Kopalnia przywrócona naturze” jest powszechnie i bezpłatnie dostępna przez cały rok.

Ścieżka edukacyjna w kopalni „Lipówka” jest efektem współpracy CEMEX Polska z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków i Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie, w ramach projektu dofinansowanego przez Fundację CEMEX „Budujemy przyszłość”. 

 
 
CEMEX to prężnie rozwijająca się firma o światowym zasięgu, działająca w branży budowlanej. Swoim klientom i społecznościom lokalnym w ponad 50 krajach na całym świecie zapewnia najwyższej jakości usługi oraz materiały budowlane, takie jak cement, beton towarowy oraz kruszywa. CEMEX Polska podejmuje szereg działań i inwestycji, które będą ograniczały wpływ działalności firmy na środowisko. CEMEX realizuje program rozwoju paliw alternatywnych.

Źródło i więcej informacji: http://www.cemex.pl/pressrelease20130513.aspx

W piątek 13 grudnia 2013r. przyrodnicza ścieżka edukacyjna „Kopalnia przywrócona naturze” otrzymała pierwszą nagrodę w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii w Konkursie „Jurajski Produkt Roku 2013”.
 
Źródło i więcej informacji: http://www.riph.czest.pl/jpr-2013/360-zapraszamy-do-udzialu-w-xiii-edycji-konkursu-jurajski-produkt-roku

Film - kopalnia przywrócona naturze https://www.youtube.com/watch?v=61wWxJl27mI 


W dniu 4 czerwca 2014r. w Cementowni Rudniki odbyła się prezentacja materiałów edukacyjnych i autoprzewodnika po ścieżce „Kopalnia przywrócona naturze”.
 
Więcej informacji www.cemex.pl/kopalnia-lipowka.aspx 
Galeria - kopalnia przywrócona naturze index.php?symbol=galeria&idkat=55

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA